Update schoolstart schooljaar 20-21

Beste leerling, ouder(s)/ verzorger(s),

Het nieuwe schooljaar is nu eindelijk echt begonnen. We hebben een mooie opstart achter de rug en kijken uit naar wat het schooljaar gaat brengen. Wat fijn om alle leerlingen weer te zien.

Complimenten

We zien dat jullie ongelooflijk jullie best doen om docenten en medewerkers de ruimte te geven en het coronaprotocol te volgen. Superfijn!

We hopen dat corona steeds minder prominent aanwezig gaat zijn. Samen kunnen we daar een verschil in maken door de basisregels (regelmatig handen goed wassen, niezen/hoesten in elleboog, 1,5 meter afstand houden van volwassenen,bij koorts of verkoudheid thuisblijven) op te volgen. Naast de basisregels hebben we op school ook een aantal regels vastgelegd in het coronaprotocol

Coronaprotocol aangepast

Het coronaprotocol voor leerlingen is gewijzigd per 9-9-2020. We zijn aanvankelijk te streng geweest in de stelregel dat een leerling thuis moet blijven als een gezinslid klachten heeft zoals, verkoudheid, hoesten, verhoging/koorts of plotseling verlies van smaak en reuk. De richtlijn is dat een leerling thuis moet blijven als een gezinslid verhoging/koorts heeft en/of benauwdheidsklachten heeft.

Een leerling mag weer naar school als het gezinslid 24 uur geen klachten (dus geen verhoging/koorts of benauwdheid)heeft gehad of een negatieve coronatest kan overleggen.

Verder is er een toevoeging gedaan met betrekking tot thuisonderwijs en aanwezigheid. Lees de update van het protocol hier

Ventilatie

Wij ventileren iedere dag optimaal. Dit kan inhouden dat ramen en deuren open staan. We adviseren je om hier mee rekening te houden in je kledingkeuze.

Digitale avonden en online lessen

Ouders zijn vooralsnog fysiek niet welkom op school. Alle afspraken vinden online plaats. We organiseren geen fysieke ouderavonden. Voor andere bezoekers blijft ook gelden dat we zoveel mogelijk online overleggen met externen. Mocht dat echt niet mogelijk zijn, dan geldt een strikte registratie van bezoekers, met triagevragen aan de balie.

Digitale avonden

Voor een digitale avond, zoals een mentorspreekavond, versturen wij een mail met daarin een uitnodiging en indien nodig een instructie hoe leerling, ouder en mentor contact met elkaar hebben.

Online lessen

De leerling is eigenaar van zijn eigen leren. Als een leerling thuis moet blijven dan kan de leerling online de les volgen door zelf contact op te nemen met een klasgenoot. De klasgenoot kan registratie doen van de les en eventueel een livestream starten. Vragen kunnen via de klasgenoot aan de docent worden gesteld.

OVV-dagen en studiedagen

Elk schooljaar worden, door het jaar heen, een aantal ontwikkeldagen (OVV-dag) en studiedagen voor personeel vastgelegd. Op deze dagen zijn de leerlingen niet op school, tenzij anders is aangegeven en kunnen zij thuis aan opdrachten werken. De eerste twee ontwikkeldagen zijn op 24 en 25 september. Op 28 september is de eerste studiedag georganiseerd. Voor een overzicht van de geplande OVV-en studiedagen in schooljaar 20-21 zie onze website.

Rooster en V-blokken

Het lesrooster is in principe rond. Er zijn nog een paar laatste eindjes waaraan gewerkt wordt. Vanaf volgende week starten ook de V-blokken. Leerlingen uit leerjaar 1 beginnen met hun eerste project. Zij hebben dinsdag tot en met vrijdag elke dag een V-blok. Leerlingen uit leerjaar 2 en 3 hebben een ruim aanbod met interessante en zinnige activiteiten. Ze worden komende week hierover geïnformeerd en maken daarna kennis met het aanbod.Voor leerjaar 4 hebben we vanaf volgende week een serie workshops over studieloopbaan. Deze worden door externe experts gegeven, leerlingen worden met hun mentorgroep ingedeeld.In periode twee starten we met een nieuwe invulling van de V-blokken. We houden leerlingen op de hoogte van de ontwikkelingen rondom periode twee.

Leerlingen uit leerjaar 5 en 6gaan tijdens de V-blokken werken aan hun extra “corona-herkansing”. Tijdens de V-blokken worden voorbereidingslessen georganiseerd. Hiervoor hebben we de hulp van Lyceo-begeleiders ingeschakeld. We maken op basis van de door de leerling gewenste begeleiding een indeling. Alle leerlingen volgen minimaal twee V-blokken per week, meer mag. De herkansingen vinden vervolgens plaats van dinsdag 29 september t/m vrijdag van 14.45-16.15 uur. Na de herstelperiode start periode twee met een nieuwe invulling van de V-blokken. We houden leerlingen op de hoogte van de ontwikkelingen rondom periode twee.

Tot slot

Een schooljaar starten in het tijdperk van corona vraagt iets van ons allemaal. Maar samen kunnen we het verschil maken door elkaar en elkaars ruimte te respecteren zowel binnen als buiten de school. Blijf elkaar aanspreken op de afspraken en volg de instructies in dit protocol goed op. Heb je vragen dan kan je die mailen naar corona@unic-utrecht.nl

Met vriendelijke groet,

Ronald Snaterse, teamleider 1, 5, 6

Mark Langerwerf, teamleider 2, 3, 4

Merlijn Verstraeten, rector