Coronaprotocol

Dit protocol gaat over de richtlijnen die in schooljaar 20/21 gelden op UniC omtrent corona. Indien nodig zal dit protocol worden aangepast. De maatregelen in dit protocol volgen de adviezen en richtlijnen van de Nederlandse overheid, het RIVM, de NUOVO Scholen en de VO-raad. Zie ook het 'Protocol onderwijs tijdens corona'.

Preventief testen

Vanaf 31 mei mogen scholen weer volledig open. Leerlingen hoeven onderling geen afstand meer tot elkaar te houden, wel is het van belang dat leerlingen en medewerkers zich twee keer per week preventief testen. Door preventief te testen kunnen besmettingen sneller opgespoord worden en een uitbraak mogelijk worden voorkomen. We adviseren met klem dit advies op te volgen. Zo creëren we samen een veilige leer-/werkplek.

Wanneer mag je naar school?

 • Als je de afgelopen 24 uur geen klachten had zoals, verkoudheidsklachten (denk aan neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of plotseling verlies van smaak of reuk.
 • Als niemand van jouw huisgenoten klachten had de afgelopen 24 uur: Naast milde verkoudheidsklachten ook verhoging of koorts en/of benauwdheidsklachten.
 • Indien je een chronische aandoening hebt met overeenkomende symptomen aan het coronavirus (bijvoorbeeld hooikoorts) en hiervan bewijs kunt overleggen.
 • Als je een recente negatieve coronatest kunt overleggen.

Wanneer mag je niet naar school?

 • Als je de afgelopen 24 uur klachten hebt zoals, verkoudheidsklachten (denk aan neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of plotseling verlies van smaak of reuk.
  • Laat je zo snel mogelijk testen op het coronavirus.
  • Blijf thuis vanaf het moment dat je klachten hebt en tot je de uitslag weet.
  • Je volgt ons onderwijs online thuis.
  • Laat je afwezig melden via: absentie@unic-utrecht.nl
  • Wij blijven graag op de hoogte van eventuele testuitslagen via: corona@unic-utrecht.nl
 • Als iemand van jouw huisgenoten de afgelopen 24 uur verhoging of koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.
 • Bij een positieve testuitslag van een leerling of docent worden de groepen waar de leerling of docent mee in aanraking is geweest naar huis gestuurd. Die groep schakelt over op onlineonderwijs. Behoor je tot deze groep dan is het volgende van belang.
  • Ontwikkel je geen klachten dan kan je je na 5 dagen laten testen. Is deze test negatief, dan ben je weer fysiek welkom op school. Voor meer informatie klik hier
  • Laat je je niet testen en heb je geen gezondheidsklachten, dan kan je vanaf de 11e dag weer fysiek naar school.

Vervoer naar school

 • Je komt indien mogelijk op de fiets of lopend naar school.
 • Je vermijdt het openbaar vervoer zoveel als mogelijk.
 • Als je wordt gebracht of gehaald spreek je zorgvuldig een tijd en plaats af. Stap niet in of uit vlak voor de school, om drukte te voorkomen.
 • Je parkeert bij aankomst op school je voertuig in de daarvoor aangegeven ruimte/vakken.
 • Je gaat bij aankomst direct naar binnen volgens de aangegeven route en blijft niet op het schoolplein.
  • Op locatie “Van Bijnkershoeklaan” verlaat je de fietsenstalling via de achterdeur.
   • Denk aan het dragen van een mondkapje in de fietsenstalling.
  • Op locatie “Nieuw Welgelegen” gelden de reguliere looproutes.

In de school

 • Om docenten de gelegenheid te geven in de pauzes voldoende afstand te houden dienen de leerlingen voor aanvang van een les in het lokaal aanwezig te zijn. Aan het eind van de les verlaten docenten de lokalen eerder dan de leerlingen. We vragen de leerlingen verantwoordelijk met elkaar, de lokalen en de daar aanwezige materialen om te gaan.
 • Je draagt een mondkapje op school , ook in de fietsenstalling. Het kapje mag af tijdens de les en als je tijdens de pauze aan een meubel zit. Bij beweging heb je dus een mondkapje op. Het mondkapje neem je zelf mee vanuit huis.
 • Je houdt 1,5 meter afstand van volwassenen. Het personeel draagt voor de zichtbaarheid buiten de lesruimtes een geel vest.
 • Er zijn medewerkerzones aangegeven (gele belijning) waar alleen medewerkers zich mogen bevinden.
 • Voor de praktijkvakken (kunst, sport, werken in het lab) bekijkt de begeleider per situatie welke extra maatregelen nodig zijn
 • Er zijn looproutes gemarkeerd om afstand tot elkaar te vereenvoudigen.
  • Let op: Vanaf maart 2021 zijn de looproutes weer van kracht.
  • Op locatie “Van Bijnkershoeklaan” verlaat je de fietsenstalling via de achterdeur, de trap in de middenruimte is voor naar boven, de trap aan zijkant (tuinzijde) is voor naar beneden.
  • Op locatie “Nieuw Welgelegen” blijft het eenrichtingsverkeer op de verdieping gelden.
  • Om docenten de gelegenheid te geven in de pauzes voldoende afstand te houden dienen de leerlingen voor aanvang van een les in het lokaal aanwezig te zijn. Aan het eind van de les verlaten docenten de lokalen eerder dan de leerlingen. We vragen de leerlingen verantwoordelijk met elkaar, de lokalen en de daar aanwezige materialen om te gaan.

In het lokaal

 • Je houdt 1,5 meter afstand van het personeel en andere volwassenen.
 • Er zijn medewerkerzones aangegeven (gele belijning) waar alleen medewerkers zich mogen bevinden.
 • In de lokalen is desinfecterende handgel, schoonmaakspray en papier aanwezig.
  • Je reinigt direct bij binnenkomst van het lokaal je handen met desinfecterende gel.
  • Je moet je werkplek vooraf en achteraf reinigen met schoonmaakspray en papier.
  • Je maakt leermiddelen na gebruik schoon met schoonmaakspray en papier als deze door meerdere leerlingen en/of docenten worden gebruikt.
  • Gooi gebruikt wegwerpmateriaal direct in de prullenbakken.
 • Je volgt alle aanwijzingen in het lokaal zorgvuldig op.
 • Als een docent niet aanwezig is, bijvoorbeeld omdat een docent thuis moet blijven vanwege klachten, zijn er drie mogelijkheden:
  • De les wordt online gegeven, door de docent vanuit huis. Alle leerlingen volgen de les in het lokaal.
  • De les wordt vervangen door een collega of stagiair
  • De les komt te vervallen.

Thuisonderwijs

 • Volg je onderwijs op afstand in verband met corona dan krijgt je aanwezigheidsstatus in Magister een camera-icoon. Je docent heeft op deze wijze zicht op het aantal leerlingen dat digitaal onderwijs volgt tijdens de les.
 • Je spreekt met een klasgenoot af dat je via Teams inbelt. De klasgenoot zit vooraan in het lokaal/domein zodat je de docent goed kan volgen.

Bezoekers aan onze school

Ouders zijn nog niet fysiek welkom op school. Alle afspraken vinden vooralsnog online plaats. We organiseren voorlopig dus ook geen fysieke ouderavonden. Voor andere bezoekers blijft ook gelden dat we zoveel mogelijk online overleggen met externen. Mocht dat echt niet mogelijk zijn, dan geldt een strikte registratie van bezoekers, met triagevragen.

Tot slot

Een schooljaar starten in het tijdperk van corona vraagt iets van ons allemaal. Maar samen kunnen we het verschil maken door elkaar en elkaars ruimte te respecteren zowel binnen als buiten de school. Blijf elkaar aanspreken op de afspraken en volg de instructies in dit protocol goed op.

Heb je vragen dan kan je die mailen naar corona@unic-utrecht.nl

Versie 12 08/03/2021