Coronaprotocol

Dit protocol gaat over de richtlijnen die in schooljaar 20/21 gelden op UniC omtrent corona. Indien nodig zal dit protocol worden aangepast. De maatregelen in dit protocol volgen de adviezen en richtlijnen van de Nederlandse overheid, het RIVM, de NUOVO Scholengroep en de VO-raad.

Wanneer mag je naar school?

 • Als je de afgelopen 24 uur geen klachten hebt zoals, verkoudheidsklachten (denk aan neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of plotseling verlies van smaak of reuk.
 • Als niemand van jouw huisgenoten de afgelopen 24 uur verhoging of koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.

 • Indien je een chronische aandoening hebt met overeenkomende symptomen aan het corona-virus (bijvoorbeeld hooikoorts) en hiervan bewijs kunt overleggen verwachten we je gewoon op school.

 • Als je een recente negatieve coronatest kan overleggen mag je naar school.

Wanneer mag je niet naar school?

Als je de afgelopen 24 uur klachten hebt zoals, verkoudheidsklachten (denk aan neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of plotseling verlies van smaak of reuk.

 • Laat je zo snel mogelijk testen op het coronavirus.
 • Blijf thuis vanaf het moment dat je klachten hebt en tot je de uitslag weet.
 • Je volgt ons onderwijs online thuis.
 • Meld je afwezig via: absentie@unic-utrecht.nl
 • Wij blijven graag op de hoogte van eventuele testuitslagen via: corona@unic-utrecht.nl
 • Als iemand van jouw huisgenoten de afgelopen 24 uur verhoging of koorts en/of benauwdheidsklachten heeft.

Vervoer naar school

 • Je komt indien mogelijk op de fiets of lopend naar school.

 • Je vermijdt zoveel als mogelijk het openbaar vervoer.

 • Als je wordt gebracht of gehaald spreek je zorgvuldig een tijd en plaats af. Stap niet in of uit vlak voor de school, om drukte te voorkomen.

 • Je parkeert bij aankomst op school je voertuig in de daarvoor aangegeven ruimte/vakken.

 • Je gaat bij aankomst direct volgens de route naar binnen en blijft niet op het schoolplein.

In de school

 • Je houdt 1,5 meter afstand van het personeel en andere volwassenen. Het personeel draagt voor de zichtbaarheid buiten de lesruimtes een geel vest.

 • Er zijn zones aangegeven (gele belijning) waar alleen medewerkers zich mogen bevinden.

 • De derde verdieping is tijdens pauzes alleen toegankelijk voor medewerkers.

 • Je neemt je jas/tas mee naar het lokaal waar je wordt verwacht en houdt deze steeds bij je. Kluisjes worden tot de herfstvakantie niet in gebruik genomen.

 • Je mag een mondkapje dragen, dit is niet verplicht.

 • Voor de praktijkvakken (kunst,sport,werken in het lab) bekijken we per lessituatie welke extra maatregelen nodig zijn (bv mondkapjes/spatmasker)

 • Er zijn looproutes gemarkeerd om afstand tot elkaar te vereenvoudigen.
  • Op locatie “Van Bijnkershoeklaan” is er geen handhaving van een looproute zolang jongeren geen afstand tot elkaar hoeven te houden.
  • Op locatie “Nieuw Welgelegen” is er wel handhaving van een looproute, dit omdat de indeling van het gebouw geen andere mogelijkheid biedt om voldoende afstand tussen jongeren en volwassenen te faciliteren.
  • Om docenten de gelegenheid te geven in de pauzes voldoende afstand te houden dienen de leerlingen 5 minuten voor aanvang van een les in het lokaal aanwezig te zijn. Aan het eind van de les verlaten docenten de lokalen 5 minuten eerder dan de leerlingen. We vragen de leerlingen verantwoordelijk met de lokalen om te gaan.

In het lokaal

 • Je houdt 1,5 meter afstand van het personeel en andere volwassenen.

 • Er zijn zones aangegeven (gele belijning) waar alleen medewerkers zich mogen bevinden.

 • In de lokalen is desinfecterende handgel, schoonmaakspray en papier aanwezig.Gooi gebruikt wegwerpmateriaal direct in de prullenbakken.

 • Je reinigt direct bij binnenkomst van het lokaal je handen met desinfecterende gel.

 • Je volgt alle aanwijzingen in het lokaal zorgvuldig op.

 • Je mag een mondkapje dragen, dit is niet verplicht.

 • Je maakt leermiddelen na gebruik schoon met schoonmaakspray en papier als deze door meerdere leerlingen en/of docenten worden gebruikt.

 • Je mag je werkplek reinigen met schoonmaakspray en papier.

 • Als een docent niet aanwezig is, bijvoorbeeld omdat een docent thuis moet blijven vanwege klachten, zijn er drie mogelijkheden:

  • De les wordt online gegeven,door de docent vanuit huis. Alle leerlingen volgen de les in het lokaal.

  • De les wordt vervangen door een collega of stagiair

  • De les komt te vervallen.

Thuisonderwijs

 • Volg je onderwijs op afstand in verband met corona dan krijg je van het absentieteam de status ‘in behandeling’ in Magister. Je docent heeft op deze wijze zicht op het aantal leerlingen dat digitaal onderwijs volgt tijdens de les.
 • De status ‘in behandeling’ kan wijzigen als je niet, of te laat, in de les bent.
 • Je spreekt met een klasgenoot af dat je via Teams inbelt. De klasgenoot zit vooraan in het lokaal/domein zodat je de docent goed kan volgen.

Bezoekers aan onze school

Ouders zijn nog niet fysiek welkom op school. Alle afspraken vinden vooralsnog online plaats. We organiseren voorlopig dus ook geen fysieke ouderavonden. Voor andere bezoekers blijft ook gelden dat we zoveel mogelijk online overleggen met externen. Mocht dat echt niet mogelijk zijn, dat geldt een strikte registratie van bezoekers, met triagevragen.

Tot slot

Een schooljaar starten in het tijdperk van corona vraagt iets van ons allemaal. Maar samen kunnen we het verschil maken door elkaar en elkaars ruimte te respecteren zowel binnen als buiten de school. Blijf elkaar aanspreken op de afspraken en volg de instructies in dit protocol goed op. Heb je vragen dan kan je die mailen naar corona@unic-utrecht.nl

Versie 4: 16/09/2020