Medezeggenschap

Het geven van advies over of instemming bij belangrijke beslissingen van de schoolleiding, dat is de voornaamste taak van de Medezeggenschapsraad (MR). Daarnaast denkt de MR mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. Deze bevoegdheid is gebaseerd op de ‘Wet medezeggenschap op scholen’.

De MR bestaat uit drie geledingen; de personeelsgeleding (docenten en onderwijsondersteunend personeel), de leerlingengeleding en de oudergeleding.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting NUOVO

Vergaderingen van de MR zijn openbaar (tenzij er privacygevoelige zaken besproken worden). De MR vergadert in het schooljaar 2021-2022 formeel ongeveer 4 keer per jaar. Daarnaast overlegt de MR regelmatig in kleinere subgroepen over diverse specifieke onderwerpen. Deze subgroepen, waarin de drie geledingen (personeel, leerlingen en ouders) zijn vertegenwoordigd, brengen verslag uit aan de voltallige MR en bereiden standpunten van de MR voor.

Heb je een vraag voor de MR? Je kan de MR altijd bereiken via het mailadres van de voorzitter: voorzitterMR@unic-utrecht.nl

In de MR is de stemverhouding als volgt: 6 stemmen voor de personeelsgeleding, 3 stemmen voor de leerlinggeleding en 3 stemmen voor de oudergeleding. De leerlingen- en oudergeleding heeft meer leden dan stemmen. Dat is een bewuste keuze. Op die manier is er op meerder terreinen expertise en kunnen de taken verdeeld worden.

Geledingen


Personeelsgeleding (pMR)

Arman Kliest

Sinds 2019 ben ik op UniC te vinden. Hiervoor heb ik een aantal jaar gewerkt als leidinggevende van de onderwijsadministratie bij Universiteit Utrecht. De stap van een logge beleidsmatige organisatie naar het snelle en veranderlijke UniC was nogal een cultuurshock, maar ik voel mij inmiddels helemaal thuis. De lessen die ik daar geleerd heb, neem ik mee naar de MR. Je vindt mij bij Thema maatschappij in de onderbouw en als docent aardrijkskunde in de bovenbouw.

Baukje Marye van Seggeren

In 2008 ben ik ooit als stagiair op UniC begonnen en daarna nooit weer vertrokken. Naast docent Engels in de bovenbouw, heb ik ook verschillende taken binnen UniC en sinds dit jaar de MR.

Lennie Roefs

Ik ben sinds 2006 werkzaam bij UniC  en ben expert maatschappij (geschiedenis) en mentor in leerjaar 3. Daarnaast ben ik trajectcoach en sinds 2021 lid van de PMR.

Anna Brouwer
Met veel plezier werk ik sinds 2011 op UniC. Ik geef Nederlands aan de bovenbouwklassen.

Margit Pothoven
Ik ben Margit en werk sinds 2013-2014 op UniC. Ik vertolk binnen de school verschillende rollen. Naast docent geschiedenis en mentor in de bovenbouw ben ik ook docentonderzoeker, onderzoekscoördinator en scrummaster. Sinds 2019 ben ik ook lid van de PMR. Ik breng de PMR een onderzoekende en kritische blik. Ik vind het belangrijk om goed na te denken over onderwijs en wat bij onze schoolvisie past.

Jeske Weerheim
Expert Maatschappij in leerjaar 2 en docent geschiedenis in de bovenbouw. Ik werk sinds januari 2017 op UniC. Ik ben mentor in leerjaar 4 en naast mijn lesgevende taken ben ik coördinator Formatief Werken en sinds 2019 lid van de PMR. Mijn bijdrage is vaak het structureren en organiseren om zo het overzicht te behouden.

Oudergeleding (oMR)

Gerard Kuijlaars (voorzitter)

Vader van Sybren, Steffie en Floor: één zit in het derde jaar bij UniC, de ander bij LRC en de oudste is alweer een paar jaar terug geslaagd bij UniC. Ik zie UniC zich ontwikkelen door de jaren heen, en tegelijk haar unieke karakter behouden. Mooi om als ouder in de MR met deze enthousiaste ploeg docenten en leiding te kunnen werken. Zelf heb ik een informatica achtergrond en werk ik al jaren binnen de overheid als strategisch adviseur en in leidinggevende rollen. Ik breng graag die ervaring, maar vooral mijzelf mee om mee te denken en kritisch te reflecteren.

Rudi van Reenen

Moeder van Jannes (20) , Keete (16) en Fedde (14), waarvan de laatste twee op UniC zitten. Ik ben van huis uit jurist en werk als leidinggevende bij de artsenorganisatie KNMG. De KNMG is onder meer verantwoordelijk voor de meer dan 40 vervolgopleidingen die basisartsen kunnen volgen als zij zich willen specialiseren tot huisarts, kinderarts of bedrijfsarts bijvoorbeeld. Het gaat om competentiegerichte opleidingen van drie tot zes jaar met elk een eigen opleidingsplan. Het heeft mijn interesse voor goed onderwijs versterkt en ik zie het lidmaatschap van de MR dan ook als een praktische mogelijkheid om bij te dragen aan een mooie middelbare school, voor kinderen, ouders en het team van UniC.

Marieke Vriend

Moeder van Hessel (14) die nu in jaar 2 van Unic zit. Een bijzondere en prettige school.  Hessel omdat hij zich er meteen thuis voelde. Ik omdat ik het belang onderstreep van de waarden die Unic ook in zijn missie heeft: eigenheid, samenwerking en creatie/innovatie. Mijn carrière in de beeldend kunst, als social designer, kunstenaar en docent heeft mij het belang van deze 3-eenheid getoond. Sinds een paar jaar ben ik werkzaam op de HKU; docent/begeleider en ontwikkelaar. De reden voor mijn deelname aan de MR is mijn kennis van het creatieve proces in al zijn vormen en hoe dat in het curriculum verankert kan zijn. Dit alles met als doel om de toekomstige generatie tools te geven om hun wereld op hun eigen manier gezamenlijk vorm te geven.

Irene Lausberg

Ik heb twee dochters op UniC. Tessa (2006) en Jinte (2008). Ik ben werkzaam asl docent in het HBO en daarnaast heb ik mijn eigen coachpraktijk. Binnen de MR breng ik zowel een ouder perspectief als het perspectief van het vervolgonderwijs in. Er zijn steeds nieuwe inzichten over hoe jongeren gemotiveerd kunnen blijven en aangezet worden tot leren. Hoe gaat UniC daarmee om? Daarnaast speelt nu natuurlijk Corona een rol in de uitdagingen waar de leerlingen en de school als geheel voor staan. Ik draag vanuit mijn expertise graag mijn steentje bij in de MR. Heldere communicatie en onderwijs vernieuwing zijn daarbij mijn aandachtspunten.

Oscar van Agthoven

Op zoek naar een school voor eigentijds onderwijs voor mijn zoon Owen (2006) kwam ik in aanraking met UniC. Ik ben partner bij een grote accountants- en adviesorganisatie, waarbij een van mijn aandachtsgebieden mens- en organisatieontwikkeling is. Daarnaast coach ik zowel individueel als in teams. Een van mijn uitgangspunten is dat ieder mens uniek is en potentieel heeft. De begeleiding van onze kinderen naar hun juiste leerroute is een randvoorwaarde voor een goed functionerende maatschappij. UniC speelt hierin een belangrijke rol, zodat onze kinderen goed voorbereid hun plek kunnen vinden. Graag lever ik via de medezeggenschapsraad een bijdrage aan deze opdracht.

Leerlinggeleding (lMR)

Merel Beutick (voorzitter)

Hai ik ben Merel Beutick. Ik zit in 5 vwo en heb een E&M profiel. Ik zit in de MR omdat ik graag het onderwijs wil verbeteren waardoor leerlingen met meer plezier naar school gaan

Guusje Mol (secretaris)

Mijn naam is Guusje Mol. Ik ben zestien jaar oud en ik zit in 5vwo met een N&T profiel met Frans en kunst beeldend. In de LMR ben ik de notulist. Ik zit in de MR omdat ik graag een positieve bijdrage wil leveren aan de school en het belangrijk vind dat de meningen van de leerlingen vertegenwoordigd worden.

Johanna Fleuren (communicatie)

Hoi ik ben Johanna-Roos Fleuren. Ik zit in 4vwo en ik doe een n&t profiel met Frans, drama en geschiedenis. Ik vind het interessant om mee te kunnen beslissen over dingen van de school omdat het mij uiteindelijk ook beïnvloed. Ook was ik benieuwd hoe de mr in zijn werking ging.

Sylvan Gottschalk (communicatie)

Hoi ik ben Sylvan Gottschalk van de Leerlingen MR en ik zit in leerjaar 2.

Paul Stam (contact GMR)

Anass Gaheyr (contact leerlingenraad)

Stach van der Ree

Hoi ik ben Stach! Ik zit in 45 Vwo met een E&M profiel en ik ben lid van de Leerlingenraad en de MR. Ik ben erg geïnteresseerd in filosofie en het onderwijs en ik denk dat UniC een hele goede schoolvisie heeft. Ik probeer goede input te geven om de school een fijne en mooie plek voor leerlingen te maken.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2019-2020

Commissies

De MR van UniC werkt met commissies waar personen van diverse geledingen plaats in nemen.

Toelichting op de werkzaamheden van de commissies volgt nog.

Onderwijskwaliteit

Communicatie

Financiën & Personeel