Medezeggenschap

Het geven van advies over of instemming bij belangrijke beslissingen van de schoolleiding, dat is de voornaamste taak van de Medezeggenschapsraad (MR). Daarnaast denkt de MR mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. Deze bevoegdheid is gebaseerd op de ‘Wet medezeggenschap op scholen’.

De MR bestaat uit drie geledingen:

  • de personeelsgeleding (docenten en onderwijsondersteunend personeel) PMR
  • de leerlingengeleding LMR
  • de oudergeleding OMR

Daarnaast is er de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting NUOVO

Vergaderingen van de MR zijn openbaar (tenzij er privacygevoelige zaken besproken worden). De MR vergadert in het schooljaar 2022-2023 formeel ongeveer 4 keer per jaar. Daarnaast overlegt de MR regelmatig in kleinere subgroepen over diverse specifieke onderwerpen. Deze subgroepen, waarin de drie geledingen (personeel, leerlingen en ouders) zijn vertegenwoordigd, brengen verslag uit aan de voltallige MR en bereiden standpunten van de MR voor. Heb je een vraag voor de MR? Je kan de MR altijd bereiken via het mailadres van de voorzitter: voorzitterMR@unic-utrecht.nl

In de MR is de stemverhouding als volgt: 6 stemmen voor de personeelsgeleding, 3 stemmen voor de leerlinggeleding en 3 stemmen voor de oudergeleding. De leerlingen- en oudergeleding heeft meer leden dan stemmen. Dat is een bewuste keuze. Op die manier is er op meerder terreinen expertise en kunnen de taken verdeeld worden.

Medezeggenschapsreglement 2023-2024

Personeelsgeleding (pMR)

Arman Kliest

Sinds 2019 ben ik op UniC te vinden. Hiervoor heb ik een aantal jaar gewerkt als leidinggevende van de onderwijsadministratie bij Universiteit Utrecht. De stap van een logge beleidsmatige organisatie naar het snelle en veranderlijke UniC was nogal een cultuurshock, maar ik voel mij inmiddels helemaal thuis. De lessen die ik daar geleerd heb, neem ik mee naar de MR. Je vindt mij bij Thema maatschappij in de onderbouw en als docent aardrijkskunde in de bovenbouw.

Baukje Marye van Seggeren

In 2008 ben ik ooit als stagiair op UniC begonnen en daarna nooit weer vertrokken. Naast docent Engels in de bovenbouw, heb ik ook verschillende taken binnen UniC en sinds dit jaar de MR.

Lennie Roefs

Ik ben sinds 2006 werkzaam bij UniC en ben expert maatschappij (geschiedenis) en mentor in leerjaar 3. Sinds het schooljaar 2021-2022 ben ik lid van de MR. Sinds 2022-2023 ben ik secretaris van de MR.

Anna Brouwer

Met veel plezier werk ik sinds 2011 op UniC. Ik geef Nederlands aan de bovenbouwklassen.

Sascha Maljaars

Sinds eind 2020 werk ik met veel plezier op UniC. Gestart als aanwezigheidscoördinator en inmiddels een andere belangrijke taak rijker, namelijk als teamondersteuner. In de

Stef van der Zanden

Sinds 2020 werk ik met enorm veel enthousiasme op UniC. Het leukste van mijn baan is mijn mentorraat! Daarbij schijn je dan nog een vak te moeten kunnen. Gelukkig geef ik ook nog biologie in leerjaar 4, 5 en 6. Mooi om samen met leerlingen te ontdekken hoe het leven in elkaar zit. Ik probeer mezelf –en de school- constant te verrijken en ben op zoek naar mogelijkheden en uitdagingen. Dit streef ik zelf na, en probeer ik ook uit te dragen aan leerlingen. Je kunt me ook benaderen voor mijn taak als vertrouwenspersoon of trajectcoach. Sinds dit schooljaar ben ik ook lid van de MR, en ben ik begonnen met een post-academische opleiding tot ECHA (=hoogbegaafdheid) specialist. Manusje van alles, maar alles met plezier en enthousiasme.

Oudergeleding (oMR)

Gerard Kuijlaars(voorzitter)

Vader van Sybren (15), leerjaar 4. En van een dochter die alweer een paar jaar terug is geslaagd bij UniC. Ik zie UniC zich ontwikkelen door de jaren heen, en tegelijk haar unieke karakter behouden. Mooi om als ouder in de MR met deze enthousiaste ploeg docenten en leiding te kunnen werken. Zelf heb ik een informatica achtergrond en werk ik al jaren binnen de overheid als strategisch adviseur en in leidinggevende rollen. Vaak gericht op veranderingen in de organisatie die te maken hebben met hoe onze samenleving digitaliseert. Ik breng graag die ervaring, maar vooral mijzelf mee om mee te denken en kritisch te reflecteren. En in mijn rol van voorzitter te verbinden en de hoofdlijnen te bewaken.

Rudi van Reenen

Moeder van Jannes (2001), Keete (2005) en Fedde (2007), waarvan de laatste twee op UniC zitten. Ik ben van huis uit jurist en werk als leidinggevende bij de artsenorganisatie KNMG. De KNMG is onder meer verantwoordelijk voor de meer dan 40 vervolgopleidingen die basisartsen kunnen volgen als zij zich willen specialiseren tot huisarts, kinderarts of bedrijfsarts bijvoorbeeld. Het gaat om competentiegerichte opleidingen van drie tot zes jaar met elk een eigen opleidingsplan. Het heeft mijn interesse voor goed onderwijs versterkt en ik zie het lidmaatschap van de MR dan ook als een praktische mogelijkheid om bij te dragen aan een mooie middelbare school, voor kinderen, ouders en het team van UniC.

Irene Lausberg

Ik heb twee dochters op UniC. Tessa (2006) en Jinte (2008). Ik ben werkzaam als docent op het HBO en daarnaast heb ik mijn eigen coachpraktijk. Binnen de MR breng ik zowel een ouder perspectief als het perspectief van het vervolgonderwijs in. Er zijn steeds nieuwe inzichten over hoe jongeren gemotiveerd kunnen blijven en aangezet worden tot leren. Hoe gaat UniC daarmee om? Met veel plezier draag ik graag vanuit mijn expertise, mijn steentje bij in de MR. Heldere communicatie, toekomstgericht onderwijs en aandacht voor het welzijn van de leerlingen zijn daarbij mijn aandachtspunten.

Oscar van Agthoven

Op zoek naar een school voor eigentijds onderwijs voor mijn zoon Owen (2006) kwam ik in aanraking met UniC. Ik ben partner bij een grote accountants- en adviesorganisatie, waarbij een van mijn aandachtsgebieden mens- en organisatieontwikkeling is. Daarnaast coach ik zowel individueel als in teams. Een van mijn uitgangspunten is dat ieder mens uniek is en potentieel heeft. De begeleiding van onze kinderen naar hun juiste leerroute is een randvoorwaarde voor een goed functionerende maatschappij. UniC speelt hierin een belangrijke rol, zodat onze kinderen goed voorbereid hun plek kunnen vinden. Graag lever ik via de medezeggenschapsraad een bijdrage aan deze opdracht.

Leerlinggeleding (lMR)

Guusje Mol (voorzitter)

Hoi mijn naam is Guusje Mol. Ik ben zeventien jaar oud en ik zit in 6vwo met een N&T profiel met Frans en kunst beeldend. In de LMR ben ik sinds dit jaar de voorzitter van de LMR. Ik zit in de MR omdat ik het interessant vind en graag een positieve bijdrage wil leveren aan de school. Daarnaast vind ik het belangrijk dat de meningen van de leerlingen vertegenwoordigd worden.

Johanna Fleuren (communicatie)

ik ben Johanna-Roos Fleuren. Ik zit in 6vwo. Ik doe een N&T profiel met Frans en drama. Ik vind het ontzettend leuk en interessant om in de LMR te zitten. Ik hoop de leerlingen goed te vertegenwoordigen en zo een steentje bij te dragen aan de ontwikkeling van de school.

Sylvan Gottschalk (communicatie)

Hoi ik ben Sylvan. Ik ben 15 jaar oud en zit in havo 4 met een E & M profiel. Met MAW, Aardrijkskunde en Duits. Dit is mijn 3e jaar in de MR. Ook zit ik in de leerlingenraad waar ik nu begin aan mijn 4e jaar. Ik vind het erg leuk om inspraak te hebben. En mijn mening te uiten.

Paul Stam (contact gMR)

Mijn naam is Paul Stam en ik zit nu in 6 VWO met een E&M pakket. Ik ben van nature erg uitgesproken en denk via de MR daarom graag mee over wat er speelt binnen de school. Ook vertegenwoordig ik UniC al een tijd in de gMR (dus bij Nuovo). Daar stel ik graag kritische vragen aan het bestuur en probeer ik regelmatig de vragen en zorgen van ouders, leerlingen en docenten op de agenda te krijgen.

Annas Gaheyr (notulist)

Hoi ik ben Annas Gaheyr. Ik ben 18 jaar oud en doe een N&G profiel in VWO6. Ik zit in de MR, omdat ik graag wil helpen met de school verder verbeteren en ontwikkelen.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2019-2020
Jaarverslag 2021-2022

Commissies

De MR van UniC werkt met commissies waar personen van diverse geledingen plaats in nemen.

Toelichting op de werkzaamheden van de commissies volgt nog.

Onderwijskwaliteit

Communicatie

Financiën & Personeel