Medezeggenschap

Het geven van advies over of instemming bij belangrijke beslissingen van de schoolleiding, dat is de voornaamste taak van de Medezeggenschapsraad (MR). Daarnaast denkt de MR mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. Deze bevoegdheid is gebaseerd op de ‘Wet medezeggenschap op scholen’.

De MR bestaat uit drie geledingen; de personeelsgeleding (docenten en onderwijsondersteunend personeel), de leerlingengeleding en de oudergeleding.

Naast de MR is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting NUOVO waarin alle scholen van de Stichting vertegenwoordigd zijn.

Vergaderingen van de MR zijn openbaar (tenzij er privacygevoelige zaken besproken worden). De MR vergadert in het schooljaar 2019-2020 formeel ongeveer 4 keer per jaar. Daarnaast overlegt de MR regelmatig in kleinere subgroepen over diverse specifieke onderwerpen. Deze subgroepen, waarin de drie geledingen (personeel, leerlingen en ouders) zijn vertegenwoordigd, brengen verslag uit aan de voltallige MR en bereiden standpunten van de MR voor.

Wilt u meer weten over de MR of heeft u interesse in deelname aan de MR dan U kunt contact opnemen met de voorzitter van de MR, Maarten Stal: mstal@unic-utrecht.nl.

In de MR is de stemverhouding als volgt: 6 stemmen voor de personeelsgeleding, 3 stemmen voor de leerlinggeleding en 3 stemmen voor de oudergeleding. De leerlingen- en oudergeleding heeft meer leden dan stemmen. Dat is een bewuste keuze. Op die manier is er op meerder terreinen expertise en kunnen de taken verdeeld worden.

Geledingen

Personeelsgeleding (pMR)

Koen Assmann

Docent bedrijfseconomie en economie in de bovenbouw van UniC. Ik ben gestart op UniC in 2009. Naast mijn rol als docent ben ik ook onderdeel van de BHV. Bij de NUOVO-scholengroep zit ik in de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). Ik ben onderdeel van de subgroepen die zich richten op financiën en veiligheid.


Anna Brouwer

Met veel plezier werk ik sinds 2011 op UniC. Ik geef Nederlands aan de bovenbouwklassen.


Jeske Weerheijm

Expert Maatschappij in leerjaar 2 en docent geschiedenis in de bovenbouw. Ik werk sinds januari 2017 op UniC. Ik ben mentor in leerjaar 2 en naast mijn lesgevende taken ben ik Taalcoördinator en coördinator Formatief Werken


Margit Pothoven

Ik ben Margit en werk sinds 2013-2014 op UniC. Ik vertolk binnen de school verschillende rollen. Naast docent geschiedenis en mentor in de bovenbouw ben ik ook docentonderzoeker, onderzoekscoördinator en scrummaster. Sinds 2019 ben ik ook lid van de PMR. Ik breng de PMR een onderzoekende en kritische blik. Ik vind het belangrijk om goed na te denken over onderwijs en wat bij onze schoolvisie past.


Thomas van Oorschot

Docent LO in de onder- en bovenbouw. Werkzaam sinds schooljaar 1617. Samen met LO collega’s verantwoordelijk voor al het bewegingsonderwijs binnen de school. Betrokken bij de excursies, andere projecten en met team leerjaar 1 verantwoordelijk voor alle brugklassers van UniC.


Lex Verheesen

September 2015 begonnen op UniC. Docent Technologie & Informatica, Hoofd ICT, aanjager van de onderwijsontwikkeling van UniC en de Professionele Leergemeenschap van NUOVO. Sinds september 2019 zit ik in de pMR. Ik vind het belangrijk dat de achterban van alle geledingen op de hoogte en betrokken is.

Leerlinggeleding (lMR)

Bas Gulzar

Stach van der Ree

Job Toby

Oudergeleding (oMR)

Marcus Breekweg

Vader van Alec en sinds drie jaar hard bezig een jong bedrijf op te bouwen. Ik ben graag betrokken bij het onderwijs van mijn zoon en hoop vanuit mijn achtergrond bij te dragen aan de ontwikkeling van vernieuwd onderwijs bij UniC als geheel.

Sander Toby

Sander Toby, vader van Job uit 6 VWO. Ik werk als programma manager Onderwijsinnovatie bij de Hogeschool Utrecht en coördineer de support en professionalisering van opleidingen en docenten van de HU bij het verder ontwikkelen en innoveren van hun onderwijs. Ik denk vanuit mijn expertise en ervaring graag mee met de ontwikkelingen van Unic.

Kathy Geurts

Moeder van Luca en June die beiden op UniC zitten. Ik ben geïnteresseerd in onderwijsontwikkelingen en wil graag meedenken over de manier waarop Unic zichzelf steeds verder kan verbeteren. In mijn dagelijks leven ben ik auditmanager en gewend om met een kritische blik naar organisaties te kijken.

Maarten Stal

Vader van Daniel (’04) en geïnteresseerd om onderwijs eens vanuit een ander perspectief te ervaren, na eerst zelf leerling te zijn geweest (lang geleden!) en meer recent via de ogen mijn kinderen. Ben gefascineerd door de steeds sneller gaande maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en hoe het onderwijs daarop inspeelt. Hoop mede vanuit mijn HR-achtergrond UniC te kunnen ondersteunen bij het vinden van antwoorden op de vraag hoe we de huidige generatie leerlingen kunnen voorbereiden op een toekomst die we nog niet kennen.

Aqualine Schulte

Moeder van eersteklasser David. Ik wil met mijn werkervaring als organisatiekundige, (HR-)projectmanagers en bestuurder op een lagere school bijdragen aan het succes van UniC. Ik heb als actieve ouder op de lagere school ervaren hoe je als ouder kan bijdragen aan het succes, dus ik zet me ook graag in voor Unic nu mijn zoon op de middelbare school zit. Ook omdat ik erg enthousiast ben over de opzet van UniC als vernieuwende school

Myrna Looise

Met twee dochters op UniC, Marijn in leerjaar 2 en Anna in leerjaar 1, voel ik me als ouder erg betrokken bij UniC en wil ik graag een bijdrage leveren aan het vergroten van ouderbetrokkenheid, vernieuwing en kwaliteit van het onderwijs en andere onderwerpen die spelen op deze leuke school.

Commissies

De MR van UniC werkt met commissies waar personen van diverse geledingen plaats in nemen.

Toelichting op de werkzaamheden van de commissies volgt nog.

Onderwijskwaliteit

Jeske, Anna, Sander, Myrna

Toekomst

Margit, Lex, Kathy, Marcus

Communicatie

Koen, Jeske, Aqualine, Maarten

Financiën & Personeel

Koen, Thomas, Marcus, Maarten

Werkwijze MR

Maarten, Aqualine