UniC in de praktijk

UniC – Ondernemend leren

De maatschappij heeft initiatiefrijke jongeren nodig, mensen die zich niet afwachtend opstellen. Op UniC geven we leerlingen de ruimte om hun eigen leerroute vorm te geven. Dat leidt tot een hoge mate van betrokkenheid waarbij leerlingen veel meer leren dan enkel de lesstof. Ondernemend leren is voor ons het creëren van een omgeving waarin jongeren ondernemend gedrag kunnen ontwikkelen en leren om bewuste keuzes te maken. Dat doen we aan hand van vier vaardigheden: regie nemen over het eigen leerproces, (leer)strategieën toepassen, samenwerken en reflecteren.

UniC- Wereldburgerschap

Burgerschap stopt niet bij de landsgrenzen. Daarom hechten we aan de bevordering van het besef van burgerschap over grenzen heen. Kinderen en jongeren van nu staan midden in de wereld. Beginnend in hun directe omgeving en uitkomend in andere landen door studie, werk en reizen. Door globalisering ligt de wereld binnen handbereik. Als individu heb je kennis en vaardigheden nodig om je eigen plek te verwerven in die wereld. Aandacht voor wereldburgerschap op school is daarbij onmisbaar.

UniC – Challenges

Bij de challenges in de bovenbouw draait het om uitdagingen. Geen theoretische standaardopdrachten, maar een veelzijdig, complex projectonderzoek met een écht product of dienst als eindresultaat. De challenges zijn vakoverstijgend en maken gebruik van realistische vraagstukken. Hierbij werken we vanuit de principes van design thinking: een methodiek om vanuit de vraag “hoe kunnen we…” tot creatieve en innovatieve oplossingen te komen. In de challenges komen taakverdeling en teambuilding aan bod: leerlingen werken in scrum-teams waarbij wekelijks een fase wordt doorlopen. Er wordt onderlinge feedback gegeven, zowel binnen teams als in rondes van peerfeedback tussen groepjes leerlingen. Contact met de buitenwereld wordt gestimuleerd, waarbij leerlingen ook ‘klantgericht’ leren werken: welke feedback krijg je van jouw opdrachtgever of doelgroep en hoe maak je succes zichtbaar en meetbaar?

UniC – MotiVaktie

Bij MotiVaktie krijgen leerlingen in de onderbouw de opdracht om binnen een aantal weken een project op te zetten. Hierdoor krijgen ze de kans hun kennis over zichzelf en de wereld te verbreden en verdiepen. Alle projecten hebben gemeen dat leerlingen reflecteren op hun groei en op het proces. Voorbeelden van projecten zijn: een jurk ontwerpen en naaien, optreden in een bejaardentehuis, een nieuw computerspel programmeren en ontwikkelen, van een ervaren dronepiloot leren over drone-vliegen en van een banketbakker leren bonbons te maken.

UniC- Een diploma met méér waarde

Oud-leerlingen van UniC geven aan dat zij in het hoger onderwijs goed meekomen. Ze hebben geleerd regie te nemen over hun eigen leerproces, ze kunnen plannen en zelfstandig werken. Daarnaast weten zij hoe ze effectief moeten samenwerken en wat van pas komt bij groepsopdrachten. Leerlingen van UniC zijn tijdens hun opleiding regelmatig actief op andere gebieden, bijvoorbeeld binnen hun studie- of studentenvereniging. Daarom zeggen wij: op UniC halen kinderen een diploma met méér waarde. Niet alleen doen zij kennis op; ook ontwikkelen zij hun vaardigheden. Zo worden zij ondernemende, initiatiefrijke volwassenen, die betrokken zijn bij de wereld om hen heen.

Geen afbeelding geselecteerd