5 vwo: verder verdiepen

Dit schooljaar heeft 5 vwo les op de locatie Nieuw Welgelegen.

Bovenbouw: Wat kan ik?

Je bent inmiddels gewend aan 4 vwo. In 5 vwo ga je nog meer de diepte in en krijg je nog meer ruimte om zelfstandig te werken.

Claimuren en zelfstandig werken

Een deel van de week bestaat uit claimuren: je krijgt dan les van een vakdocent. De overige tijd werk je zelfstandig aan de verschillende vakken. Je wordt begeleid door een domeincoach of door een vakdocent.

UniC-weken

In 5 vwo zijn de UniC-weken toetsweken. Daarnaast voer je ook praktische opdrachten uit.

UniC-week 1: 14-18 oktober 2019

UniC-week 2: 13 en 16-19 december 2019

UniC-week 3: 17-21 februari 2020

UniC-week 4: 2-5 juni 2020

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)

LOB heeft een thema in itslearning gekregen. Daarin staan alle onderwerpen die belangrijk voor je zijn. Tijdens de mentorlessen en mentorgesprekken wordt hier aandacht aan besteed. Verder stimuleren we je om open dagen van hogescholen en universiteiten te bezoeken. Alle open dagen, meeloopdagen en voorlichtingsevenementen zijn te vinden in het LOB thema. Voor vragen over dit onderwerp kun je terecht bij Evelien Jacobs ejacobs@Unic-Utrecht.nl.

Challenges

In 5 vwo ga je verder met de challenges. De opzet is hetzelfde, alleen krijg je meer vrijheid bij het kiezen van een onderwerp en werk je zelfstandiger.

Presentaties bedrijfseconomie / Dragons Den

Heb je bedrijfseconomie in je pakket? Dan maak je een bedrijfsplan en voer je dit uit. Je presenteert dit aan een vakkundige externe jury op woensdag 22 januari 2020.

Project 5G: Digitalisering

Bij economie, maatschappijleer en geschiedenis word je uitgedaagd met een project over digitalisering.

Presentatie kunst, drama en beeldend

Op vrijdag 7 februari 2020 vinden de presentaties van kunst: muziek, drama en beeldend plaats.

Jaarexcursie

Van 2 t/m 6 maart 2020 vinden de excursie plaats. De keuze is aan jou: op wintersport, naar Londen of Praag.

Data en activiteiten voor álle leerlingen

Kijk in de Jaarkalender.

Documenten ouderavonden

Presentatie ouderavond 5 vwo 23 september

PTA

PTA Atheneum 5