5 vwo: verder verdiepen

Dit schooljaar heeft 5 vwo les op de locatie Kanaalweg 19.

Bovenbouw: Wat kan ik?

Je bent inmiddels gewend aan 4 vwo. In 5 vwo ga je nog meer de diepte in en krijg je nog meer ruimte om zelfstandig te werken.

Claimuren en zelfstandig werken

Een deel van de week bestaat uit claimuren: je krijgt dan les van een vakdocent. De overige tijd werk je zelfstandig aan de verschillende vakken. Je wordt begeleid door een domeincoach of door een vakdocent.

UniCweek en Meesterproefperiode

De UniCweek is een afsluitende week waarin leerlingen hun periode afronden. Zij behalen de leerdoelen die door de leerlingen en docenten zijn gesteld. De reguliere lessen gaan niet door, maar er vinden andere activiteiten plaats, zoals eindpresentaties, buitenschoolse projecten en museumbezoeken.

Tijdens de Meesterproefperiode worden er PTA-onderdelen afgenomen. Deze onderdelen staan per vak beschreven in het PTA.

In de agenda vind je wanneer deze weken zullen plaatsvinden.

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)

LOB heeft een thema in itslearning gekregen. Daarin staan alle onderwerpen die belangrijk voor je zijn. Tijdens de mentorlessen en mentorgesprekken wordt hier aandacht aan besteed. Verder stimuleren we je om open dagen van hogescholen en universiteiten te bezoeken. Alle open dagen, meeloopdagen en voorlichtingsevenementen zijn te vinden in het LOB thema. Voor vragen over dit onderwerp kun je terecht bij Evelien Jacobs ejacobs@Unic-Utrecht.nl.

Challenges

In 5 vwo ga je verder met de challenges. De opzet is hetzelfde, alleen krijg je meer vrijheid bij het kiezen van een onderwerp en werk je zelfstandiger.

Presentaties bedrijfseconomie / Dragons Den

Heb je bedrijfseconomie in je pakket? Dan maak je een bedrijfsplan en voer je dit uit. Je presenteert dit aan een vakkundige externe jury.

Project 5G: Digitalisering

Bij economie, maatschappijleer en geschiedenis word je uitgedaagd met een project over digitalisering.

Presentatie kunst, drama en beeldend

In juni vinden de presentaties van kunst: muziek, drama en beeldend plaats.

Jaarexcursie

In maart vinden de excursies plaats.

Data en activiteiten voor álle leerlingen

Kijk in de agenda en Jaarkalender.

PTA

Het PTA voor 5 vwo vind je hier