2e jaar: verkennen

Onderbouw: wie ben ik?

Inmiddels ben je aan UniC gewend. Fijn, want in leerjaar 2 werk je op dezelfde manier als in leerjaar 1. Je gaat verder met ontdekken wie je bent, maar ook verkennen wat bij je past. Havo of vwo bijvoorbeeld? Aan het einde van leerjaar 2 krijg je een pre-advies per vak. Daarmee sluit je de onderbouw af.

MotiVaktie

Je krijgt 2 uur per week MotiVaktie. Je werkt met je eigen projectplan aan een onderwerp waar je zelf voor kiest. Je wisselt 4 keer per jaar van onderwerp en sluit steeds af met een presentatie aan je medeleerlingen. Lees meer en bekijk projecten bij MotiVaktie.

UniC-weken

Tijdens een UniC-week ga je aan de slag met maatschappelijke thema’s.

Wisseling maatjescirkels

Je werkt net als in leerjaar 1 in een maatjescirkel. Je wisselt 2 keer per jaar van maatjes; 1 keer in de winter en 1 keer in het voorjaar.

Thema’s leerjaar 2

Je werkt bij natuur en maatschappij aan verschillende thema’s, een aantal voorbeelden hiervan zijn:

  • Geld uitgeven
  • Seksualiteit
  • Europa
  • Materie
  • Overleven

Jaarexcursie

In juni ga je op excursie naar een plek aan het water.

Presentatie portfolio

In juni presenteer je met de leerlingen van je maatjescirkel je persoonlijke portfolio aan de mentor en aan de ouders.

Data en activiteiten voor álle leerlingen

Kijk in de Jaarkalender.