Aanwezigheid

Het is belangrijk dat de leerling (op tijd) aanwezig is in de ruimte waar de leerling wordt verwacht. Het helpt bij een positieve en respectvolle leeromgeving op UniC. School en ouder(s)/verzorger(s) hebben een belangrijke rol in de opvoedende taak om leerlingen bewust te maken en om een gezamenlijke norm te stellen. Natuurlijk kan het eens voorkomen dat een leerling niet in de les aanwezig kan zijn. Dit dien je als ouder tijdig aan UniC aan te geven.

Afwezigheid en ziekte melden

Is de leerling gepland afwezig of ziek? Wat vervelend! We vragen je als ouder om ons zo snel mogelijk te informeren over de afwezigheid en de reden van afwezigheid. Dit doe je als ouder via Magister. De Magisterapp is hiervoor het meest gebruiksvriendelijk.

In Magister kun je je kind(eren) voor de dag zelf of voor de eerstvolgende dag afwezig melden. Is je kind voor een deel van de dag afwezig, vul dan de reden en de tijd waarop je kind afwezig is, in bij ‘opmerkingen’. Later in het schooljaar wordt het mogelijk om je kind ook voor een deel van de dag af te melden via Magister. In alle andere gevallen, mail je naar aanwezigheid@unic-utrecht.nl.

Leerlingen die meerderjarig zijn, melden zichzelf af. Dat kan niet via de app van Magister, maar gaat altijd via aanwezigheid@unic-utrecht.nl. Uiteraard zijn de aanwezigheidsafspraken ook op meerderjarige leerlingen van toepassing.

Inloggegevens Magisterapp

Voor alle ouders zijn inloggegevens beschikbaar. Als gebruikersnaam wordt jouw e-mailadres gebruikt. Mocht je je wachtwoord vergeten zijn, dan kun je via de Magisterapp een nieuw wachtwoord aanvragen door op ‘wachtwoord vergeten’ te klikken. Je ontvangt dan een wijzigingscode waarmee je je wachtwoord opnieuw kunt instellen. Kom je er niet uit? Mail je vragen naar administratie@unic-utrecht.nl

Veelvuldig verzuim

Wanneer een leerling 5 achtereenvolgende schooldagen of vaker dan 4 keer in twaalf weken tijd ziek is, spreken we van veelvuldig ziekteverzuim. Soms kan ziekte duiden op andere problemen. In deze situatie werkt de zorgcoördinator van UniC samen met de mentor, ouders en de leerling om ervoor te zorgen dat de leerling weer zoveel mogelijk naar school kan. Uit dit contact kan een doorverwijzing naar Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voortkomen.

Ziek naar huis

Wordt een leerling ziek tijdens schooltijd? Dan meldt hij zich af bij de balie. De baliemedewerker neemt in dat geval contact op met de ouder/verzorger om door te geven dat de leerling ziek naar huis gaat.

Ziek tijdens meesterproef- en herstelperiode

Als je ziek bent en niet kan deelnemen aan de meesterproefperiode dan moet hiervan tijdig melding worden gedaan. Uiterlijk 30 minuten voordat de meesterproef begint moet de ziekmelding in Magister zijn gezet door een ouder/verzorger. Controleer goed of de ziekmelding zichtbaar in het systeem staat, als het voor ons op het moment van controle niet zichtbaar is, dan loop je mogelijk het recht op een herkansing mis.

Heb je de ziekmelding in Magister doorgevoerd, maar zie je die vervolgens niet zichtbaar staan of krijg je een foutmelding: maak dan een schermafbeelding en geef een korte omschrijving waarom het niet is gelukt. Ook dan verwachten we dat je uiterlijk 30 minuten voordat de meesterproef begint ons op de hoogte hebt gesteld van je afwezigheid via aanwezigheid@unic-utrecht.nl.

Ben je meerderjarig en wil je graag zelf de afmelding doen? Dan kan dat niet via de App of site van Magister. Je dient in dat geval tijdig te mailen naar aanwezigheid@unic-utrecht.nl.

Te laat op school

Het is belangrijk dat iedereen op tijd aanwezig is in de les. Dit draagt bij aan een positieve en respectvolle leeromgeving op UniC. Mocht dat leerlingen niet lukken, dan hebben wij daarover de volgende afspraken:

  • Als een leerling minder dan 10 minuten te laat is in de les, krijgt de leerling een te laat-melding. De leerling meldt zich bij de balie en de te laat melding wordt daar geregistreerd. De leerling meldt zich de volgende schooldag om 8:15 uur bij de balie.
  • Een leerling die meer dan 10 minuten te laat is, wordt afwezig gemeld voor het betreffende lesuur. De consequentie daarvan is dat de leerling het lesuur inhaalt op de volgende schooldag van 15:45 – 16:30 uur (klas 1 t/m 4), voor klas 5 en 6 is dat van 16:15-17:00 uur.

Leerlingen die te laat zijn, blijven altijd welkom in de les. Als de leerling een geoorloofde reden heeft om te laat te zijn, dan kan op de dag van de gemaakte melding een ouder/verzorger via een mail aan aanwezigheid@unic-utrecht.nl de reden laten weten. Daarna wordt de te laat-melding automatisch ongeoorloofd.

Ongeoorloofd verzuim

In principe is de leerling alle lessen aanwezig. Alleen met een geldige reden of expliciete toestemming van school (bijvoorbeeld bij ziekte, als er belastbaarheidsafspraken zijn gemaakt of er een verlof goedgekeurd is) mag daarvan afgeweken worden. Ziekte of medische afspraken die bekend zijn voorafgaand aan de les, worden doorgegeven via magister (zie vorige hoofdstuk). Mocht dit niet het geval zijn of klopt er iets niet? Dit kun je doorgeven door te mailen naar aanwezigheid@unic-utrecht.nl. Als je als leerling geen geldige reden hebt, dan ben je ongeoorloofde afwezigheid.

De leerling moet de eerst volgende schooldag terugkomen om de gemiste lesuren in te halen. Gebeurt dit meer dan twee keer? Dan worden gemiste uren dubbel ingehaald. Het terugkommoment is op maandag vanaf 12:30, op dinsdag tot en met vrijdag van 15:45 tot 16:30 uur. Voor leerjaar 5/6 is het terugkommoment op maandag vanaf 12.30 en dinsdag tot en met vrijdag van 16:15 tot 17:00 uur. Terugkommomenten zijn ook te vinden in het rooster op Magister.

Leerplicht

Als school is UniC verplicht om alle leerlingen die binnen vier opeenvolgende weken, meer dan 16 lesuren afwezig zijn, te melden bij leerplicht. Ingehaalde uren gaan niet van deze tijd af. Leerplicht zal een passende actie ondernemen als dat nodig is. Daarnaast blijven eventuele maatregelen van UniC van kracht. Ook als een leerling verlof, ongeoorloofd verzuim en/of veelvuldig te laten is dienen wij de leerplichtambtenaar te informeren.

Tijd inhalen

Op maandagmiddag zijn leerlingen in principe vrij van lessen en activiteiten. Zij moeten wel beschikbaar zijn voor school als zij hun afspraken niet zijn nagekomen. Dat geldt overigens ook voor andere middagen van de week want leerlingen die schooltijd ongeoorloofd gemist hebben, halen de gemiste tijd op middagen in. Om dit mogelijk te maken zijn leerlingen uit klas 1 t/m 4 hiervoor tot 16:30 uur beschikbaar voor school. Leerlingen uit klas 5 en 6 blijven voor tot 17:00 uur beschikbaar.

Verlof

Middelbare scholieren hebben minimaal 12 weken vakantie. Dat is lang en daarom is in de leerplichtwet vastgelegd dat er buiten de schoolvakanties geen extra verlof gegeven kan worden. Zouden wij dit toch doen, dan riskeren wij een boete. Verlof om gewichtige omstandigheden is wel mogelijk, klik hier voor meer informatie.

Je kunt een aanvraagformulier voor bijzonder verlof hier downloaden of afhalen bij de balie op UniC. Nadat deze is ingevuld, besproken en ondertekend door de mentor van de leerling, dan kan dit formulier bij de balie op UniC ingeleverd worden of gemaild worden naar administratie@unic-utrecht.nl. Alleen de rector Ellen van Lisdonk kan definitief goedkeuring geven voor bijzonder verlof.