Aanwezigheid

Afmelden

Is jouw kind ziek of om een andere reden afwezig? Geef dat vóór het begin van de lessen via Magister door.

Bij korte (medische) afspraken (bijv. huisarts, orthodontist) meldt je jouw kind ook af via Magister. Hierbij vermeldt je bij 'opmerking' welke lessen jouw kind mist en wanneer het weer op school is.

Ziek naar huis

Wordt een leerling ziek tijdens schooltijd? Dan meldt hij zich af bij de balie. De baliemedewerker neemt in dat geval contact op met de ouder/verzorger om door te geven dat de leerling ziek naar huis gaat.

Te laat

De lesdag start om 08.30u (met mentorhalfuur) of om 09.00u. Een leerling die meer dan 10 minuten te laat is, wordt afwezig gemeld. Wanneer er een geoorloofde reden is, kan tot één week na de gemaakte melding een ouder/verzorger e-mailen naar aanwezigheid@unic-utrecht.nl over de reden. Daarna wordt de te laat-melding automatisch ongeoorloofd.

Bijzonder verlof

UniC mag voor extra verlof geen toestemming geven op grond van de leerplichtwet. In enkele gevallen kan hier een uitzondering gemaakt worden. Meer informatie vind je hier.  Verlof vanwege gewichtige omstandigheden (bijvoorbeeld: huwelijk, uitvaart, open dag) is wel mogelijk maar hiervoor moet je toestemming vragen.

Voor het aanvragen van bijzonder verlof dien je minimaal twee weken tevoren toestemming te vragen.

Dit doet je door:

De aanvraag (Aanvraagformulier bijzonder verlof) samen met een bewijsstuk (in de vorm van een kopie van een kaart of bewijs van inschrijving) te bespreken met de mentor.

Bij akkoord van de mentor het formulier te ondertekenen bij de rector.

Wanneer beide partijen akkoord zijn, wordt het formulier ingeleverd bij de balie en verwerkt in Magister.

Wanneer er geen akkoord is, worden jullie hierover gebeld.

Ongeoorloofd afwezigheid

Leerlingen mogen de lessen alleen verzuimen met een geldige, doorgegeven reden of met expliciete toestemming van een docent/mentor/teamleider. Is die er niet? Dan is er sprake van ongeoorloofde afwezigheid.

Inzage via Magister

In Magister hebben leerling en ouder(s) / verzorger(s) onder het kopje “Afwezigheid” inzage in het geregistreerde verzuim. Terugkommaatregelen zijn zichtbaar in de agenda van de leerling. Leerlingen zien eventuele terugkommaatregelen in hun agenda in Magister staan. Ze zijn zelf verantwoordelijk om hun rooster en de wijzigingen daarin dagelijks te volgen.

Terugkomen

In schoolseizoen 2022-2023 halen leerlingen op maandagmiddag van 12.30u – 15.45u tijd in.

Beleid

Lees hier het complete aanwezigheidsbeleid “Te laat komen, ongeoorloofd afwezig, veelvuldige ziekteverzuim en tijd inhalen“.