Aanwezigheid

Ziek, afwezig, verlof

Is uw kind ziek of om een andere reden afwezig? Geef dat vóór ‘s ochtends 8.00 uur via mail (aanwezigheid@unic-utrecht.nl) door aan het aanwezigheidsteam.
Wordt de leerling ziek tijdens schooltijd? Dan dient de leerling zich af te melden bij de balie. De baliemedewerker neemt in dat geval contact op met de ouder/verzorger om door te geven dat de leerling ziek naar huis gaat.

Te laat komen

Leerlingen worden om 9.00 uur op school verwacht. Indien leerlingen een opstart met de mentor hebben in de ochtend starten ze om 8.30 uur. Als een leerling minder dan 10 minuten te laat is in de les, wordt hij te laat gemeld. Als de leerling een geoorloofde reden heeft om te laat te zijn kan tot één week na de gemaakte melding een ouder/verzorger mailen naar aanwezigheid@unic-utrecht.nl over de reden. Daarna wordt de te laat-melding automatisch ongeoorloofd.

Ongeoorloofd afwezigheid

Leerlingen mogen de lessen alleen verzuimen met een geldige reden of met expliciete toestemming van een docent/teamleider. Is die er niet? Dan is er sprake van ongeoorloofde afwezigheid.

Beleid en regels

Alle uren worden bijgehouden in Magister. Worden de regels overtreden? Dan geldt onze regeling “Te laat komen, ongeoorloofd afwezig, veelvuldige ziekteverzuim en tijd inhalen“.

Inzage via Magister

Wilt u weten hoe het zit met te laat komen en verzuim van uw zoon of dochter? Kijk in Magister.

Verlof

Leerlingen op de middelbare school hebben minimaal 12 weken vakantie. Extra vrij krijgen is niet mogelijk. UniC mag voor extra verlof geen toestemming geven op grond van de leerplichtwet. Verlof om dwingende redenen is wel mogelijk. Vraag tijdig om toestemming, mail naar aanwezigheid@unic-utrecht.nl.

Tijd inhalen

In schoolseizoen 2021-2022 halen leerlingen op maandagmiddag van 13.00 – 16.15 tijd in.