Kwaliteitszorg

Op UniC besteden we continu aandacht aan de kwaliteit van ons onderwijs. Daar betrekken we ook de ouders bij. Lees er meer over bij Doet u mee?

Intensief mentoraat

  • Gesprekken met de leerling.
  • Mentorgesprekken met de maatjescirkel.
  • Mentorgesprekken met ouders en leerlingen.
  • Specifieke begeleiding tijdens UniC-weken, maatschappelijke stages en andere activiteiten.

Teamleiding

Op UniC staat elke bouw onder leiding van een teamleider. Deze bewaakt de kwaliteit van het onderwijs en geeft leiding aan een enthousiast docententeam. Sebastian Blanck is teamleider van leerjaar 1, 5 en 6. Mark Langerwerf is teamleider van leerjaar 2, 3 en 4.

Teamteaching

Op UniC staan meer docenten voor een groep. Zij ondersteunen elkaar. Elke docent heeft eigen talenten en specifieke kennis en ervaring. Zo vullen docenten elkaar als collega’s aan. We noemen dat teamteaching.

Examentraining

Voordat het eindexamen begint worden de leerlingen intensief begeleid bij de voorbereiding.

  • Algemene workshops (timemanagement, hoe ga je om met examenvragen enz.).
  • Vakinhoudelijke workshops.
  • Stilteruimte om te oefenen met proefexamens.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal op UniC is uniek. Voor de eerste 3 leerjaren is het in hoofdzaak gebaseerd op vakkenintegratie. De Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) heeft de doorlopende leerlijnen in kaart gebracht en de kerndoelen benoemd. Samen met het Katholiek Pedagogisch Centrum (KPC) zijn ze vertaald naar heldere leerdoelen voor de leerlingen.