Kwaliteitszorg

Op UniC besteden we continu aandacht aan de kwaliteit van ons onderwijs. Daar betrekken we ook ouders bij.

Persoonlijke mentor

Op UniC heeft iedere leerling een persoonlijke mentor. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen én ouders. Gedurende een schooljaar wordt de leerling door de mentor begeleid. Er vinden regelmatig individuele mentorgesprekken plaats. In de onderbouw worden er ook mentorgesprekken gevoerd met maatjescirkels. Ook onderhoudt de mentor het contact met ouders en leerlingen. Daarnaast biedt de mentor specifieke begeleiding tijdens projectweken, maatschappelijke stages en andere activiteiten.

Schoolleiding

Op UniC zijn er twee schoolleiders die de kwaliteit van het onderwijs bewaken en leidinggeven aan een enthousiast docenten- en medewerkersteam. Dit zijn Mark Langerwerf (Adjunct) en Ellen van Lisdonk (rector).

Teamteaching

Op UniC staan er bij een aantal vakken in verschillende leerjaren meer docenten voor een groep. Zij ondersteunen elkaar met hun eigen talenten, specifieke kennis en ervaring. Op die manier vullen docenten elkaar als collega’s aan. We noemen dat teamteaching. Doordat er meer docenten voor de groep staan, kan er meer worden ingespeeld op de verschillen tussen de leerlingen (extra ondersteuning of uitdaging).

Lesmateriaal

Het lesmateriaal op UniC is uniek. Voor de eerste drie leerjaren is het in hoofdzaak gebaseerd op vakgeïntegreerd werken, vanaf de bovenbouw wordt er vakspecifiek gewerkt. De Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) heeft de doorlopende leerlijnen in kaart gebracht en de kerndoelen benoemd. Samen met het Katholiek Pedagogisch Centrum (KPC) zijn ze vertaald naar heldere leerdoelen voor de leerlingen.