3e jaar: keuzes maken

Middenbouw: Wat wil ik?

Wat kun je al en wat wil je graag? Dat is belangrijk in leerjaar 3. Je gaat kiezen tussen havo en vwo. Ook ga je het profiel kiezen dat het beste bij je past.

Keuze uit 4 profielen

Je kunt in leerjaar 3 kiezen uit 4 profielen
1. Cultuur- en Maatschappij
2. Economie- en Maatschappij
3. Natuur- en Techniek
4. Natuur- en Gezondheidsprofiel

Wil je meer weten over de verplichte- en vrije vakken die je kunt kiezen, klik hier of  kijk bij 4 havo/4 vwo: verdiepen

Wisseling maatjescirkels

Je werkt van september tot april nog in maatjescirkels. In de winter wissel je één keer van maatjescirkel.

MotiVaktie

De MotiVaktieweken staan in het teken van de keuzes die je gaat maken: havo of vwo, je profiel en je vakken. Je krijgt de nodige vakken en je gaat zelf ook op onderzoek uit: ‘Wat kan ik, wat past bij mij?’ Aan het einde van de derde MotiVaktieweek maak je een voorlopige keuze. Aan het einde vierde MotiVaktieweek wordt je keuze definitief.

UniC-weken

Tijdens de UniC-weken werk je aan een maatschappelijk of actueel thema of we gaan aan de slag met kunst en cultuur.

Leeractiviteiten buiten de school

Tijdens de MotiVaktieweken, de UniC-weken en de themalessen leggen we verbinding met de buitenwereld. Je gaat bijvoorbeeld op bezoek bij het waterschap om het onderwerp ‘water’ uit te diepen.

Thema’s in de middenbouw

Je werkt aan verschillende thema’s voor maatschappij en natuur. Voorbeelden van de thema’s uit leerjaar zijn:

  • De wereld wordt steeds kleiner (mondiale betrekkingen)
  • Politiek bedrijf
  • Machines en apparaten 1
  • Machine en apparaten 2
  • Milieu

Beroepsoriënterende stage

In het voorjaar ga je 2 dagen stage lopen om je te oriënteren op werk. Je gaat zelf op zoek naar een passende stage en wordt daarin ondersteund door de docenten en de mentor.

Voorbereiding leerjaar 4

Vanaf april ga je zelfstandig aan het werk met de vakken uit het profiel dat je hebt gekozen. Deze periode eindigt – net als in leerjaar 4– met een toetsweek.

Jaarexcursie

In juli ga je op excursie naar een Duits- of Franstalige stad.

Data en activiteiten voor álle leerlingen

Kijk in de agenda en Jaarkalender.

Doorstroomregeling leerjaar 3

vind je onder deze link