4 havo/4 vwo: verdiepen

Bovenbouw: Wat kan ik?

Als havist start je met de voorbereiding van je examen. Als vwo-er ga je eerst nog verdiepen. Ter voorbereiding op het examen werk je met het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). De resultaten die je daarmee haalt, tellen mee voor je eindexamen.

Welke vakken volg je?

  • Verplichte vakken: Nederlands, Engels, maatschappijleer, cultureel kunstzinnige vorming en sport.

  • Je eigen serie vakken die horen bij je profiel (Natuur en Techniek, Natuur en Gezondheid, Cultuur en Maatschappij of Economie en Maatschappij).

  • Je profielwerkstuk waar je ongeveer 80 uur aan besteedt.

Challenges

Bij je profielvakken van natuur of maatschappij word je uitgedaagd met challenges. Je gaat met een groep medeleerlingen op een realistische en creatieve manier aan de slag met een actueel thema binnen je profiel. Je krijgt een vraagstuk als opdracht en probeert concrete oplossingen te bedenken. Je doet hiervoor onderzoek bijvoorbeeld door enquêtes te houden of experimenten uit te voeren. Bij voorkeur werk je samen met partijen buiten school zoals Rijkswaterstaat, de Gemeente Utrecht of buurtteams.

Claimuren en zelfstandig werken

Een deel van de week bestaat uit claimuren: je krijgt dan les van een vakdocent. De overige tijd werk je zelfstandig aan de verschillende vakken. Je wordt begeleid door een domeincoach of door een vakdocent.

FleXweek en Meesterproefperiode

De FleXweek is een afsluitende week waarin leerlingen hun periode afronden. Zij behalen de leerdoelen die door de leerlingen en docenten zijn gesteld. De reguliere lessen gaan niet door, maar er vinden andere activiteiten plaats, zoals eindpresentaties, buitenschoolse projecten en museumbezoeken.

Tijdens de Meesterproefperiode worden er PTA-onderdelen afgenomen. Deze onderdelen staan per vak beschreven in het PTA.

Deze weken vinden plaats op:

FleXweek 1: maandag 14 oktober t/m vrijdag 18 oktober 2019
Meesterproefperiode 1: vrijdag 13 december t/m donderdag 19 december 2019
FleXweek 2: maandag 17 februari t/m vrijdag 21 februari 2020
Meesterproefperiode 2: dinsdag 2 juni t/m vrijdag 5 juni 2020

Jaarexcursie

Je gaat aan het begin van het schooljaar op survival in de Ardennen. Er staan activiteiten op het programma zoals mountainbiken, boogschieten, klimmen en abseilen. Je leert om te gaan met uitdagingen en het ontwikkelen van vertrouwen; belangrijke kwaliteiten in de bovenbouw.

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)

Tijdens de mentorlessen ga je verder met de LOB-opdrachten. Ook ga je naar de STUVO-middag (studievoorlichting). Je schrijft je vooraf in voor drie verschillende workshops en krijgt vervolgens informatie over de opleidingen waar je meer over wilt weten. Voor vragen over dit onderwerp kun je terecht bij Evelien Jacobs,ejacobs@Unic-Utrecht.nl.

Presentatie Kunst: muziek, drama en beeldend

Op maandag 8 juni 2020 zijn de presentaties voor muziek en beeldend (de klas van Jinke), op dinsdag 9 juni zijn de presentaties voor drama en beeldend (de klas van Willemijn).

Data en activiteiten voor álle leerlingen

Kijk in deJaarkalender.

Documenten ouderavonden

Presentatie ouderavond leerjaar 4 september 2019