Ouderbijdrage

Ons uitgangspunt is dat alle leerlingen meedoen aan de activiteiten van onze school. We sluiten geen leerlingen uit omdat ouders/verzorgers de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.

Voor een aantal activiteiten vragen wij om een vrijwillige bijdrage. Over de hoogte van die bijdrage overleggen we jaarlijks met de medezeggenschapsraad en we leggen ook verantwoording af over de besteding van het geld. Hieronder een overzicht van de bijdrage in schooljaar 2023-2024.

  • Activiteitenbijdrage: € 90,-
  • Extra's voor leerlingen: € 15,-
  • Jaarexcursie leerjaar 1: € 175,-
  • Jaarexcursie leerjaar 2: € 175,-
  • Jaarexcursie leerjaar 3: € 50,-
  • Jaarexcursie leerjaar 4: € 175,-
  • Jaarexcursie leerjaar 5: € 175,-
  • Jaarexcursie leerjaar 6: € 175,-
  • Gebruik kluisje: € 20,-

Inning van de vrijwillige ouderbijdrage

Voor de zomervakantie ontvang je een digitaal informatiepakket via DocuSign (leerjaar 1 en instromers in hogere leerjaren) of een mail (leerjaar 2 tot en met leerjaar 6). In dit pakket staat praktische informatie over onder andere de eerste lesdag en hoe je boeken kan bestellen via VanDijk. Als je een vrijwillige bijdrage kan en wil doen dan kan je dit aangeven bij VanDijk.

Mocht je de bijdrage niet kunnen betalen of financiële ondersteuning nodig hebben, weet dan dat je bij de gemeente Utrecht terecht kan! Het maakt niet uit of  je een inkomen/uitkering hebt. Als je te weinig inkomsten hebt om rond te komen, dan helpt de gemeente graag.

U-pas

De U-pas is een gratis pas voor mensen met een laag inkomen. Op de U-pas staat een persoonlijk tegoed voor bijvoorbeeld zwemmen, muziekles of de bioscoop. Je kind krijgt ook een U-pas: voor bijvoorbeeld een fiets of een laptop. Het U-pasjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het jaar daarop. Zo kan je kind elk schooljaar dingen kopen die nodig zijn om mee te kunnen doen op school en in de buurt.

Vraag de U-pas aan via www.u-pas.nl/aanvragen. Twijfel je of je in aanmerking komt? Check dan ook de website of neem contact op met het U-pasbureau via info@u-pas.nl of 088-6006300.

Stichting Leergeld

Als je kind niet mee kan doen aan het schoolreisje, of er is niet genoeg geld voor het kopen van een laptop, neem dan contact op met Stichting Leergeld. Deze hulp komt bovenop bestaande hulp, zoals bijvoorbeeld het tegoed van de U-pas.

Vul het formulier https://leergeldutrecht.nl/aanvraagformulier in, dan nemen we contact met je op. Als wij niet kunnen helpen, zoeken wij in ons netwerk naar andere hulp. De moeite meer dan waard.