Doet u mee?

Wilt u als ouder(s) een bijdrage leveren aan ons onderwijs? Dat is fijn! We zijn volop in beweging en waarderen het als de ouders van onze leerlingen betrokken zijn bij UniC.

Activiteiten

U kunt zich aanmelden voor de volgende activiteiten.

 • Rondleiden tijdens het Open Huis
 • Voorlichting geven tijdens het Open Huis
 • Algemene taken tijdens het Open Huis
 • Begeleiden van een 1-daagse excursie
 • Begeleiden van een meerdaagse excursie
 • Deelname aan een informatieavond voor nieuwe ouders
 • De leerlingen over uw werk vertellen
 • Leerlingen op uw werk ontvangen
 • Meedoen aan een oudercommissies
 • Een activiteit aanbieden tijdens UniC-United

Oudercommissie

 • PR-en marketingcommissie: ondersteunt in het communicatiebeleid en de ontwikkeling van communicatiemiddelen.
 • Social-media club: denkt mee over de inzet van social media binnen de school en doet mee.
 • Onderwijscommissie: spreekt met de directie op hoofdlijnen over onderwijskundige ontwikkelingen en geeft feedback.
 • Oudergeleding medezeggenschapsraad: bespreekt schoolzaken een geeft de schoolleiding gevraagd en ongevraagd advies.