Visie + Missie

UniC is een openbare school voor havo/vwo. Wij hebben 793 leerlingen en een team van 68 gekwalificeerde eerste- en tweedegraads docenten en 26 docenten in opleiding aan de hogeschool of de universiteit.

Visie

Elk mens is uniek en bezit persoonlijke doelen en unieke kwaliteiten. Ieder mens heeft de behoefte om
daarin gezien en gehoord te worden. In de snel veranderende wereld waarin we leven, is een leven
lang leren de norm. Er is steeds meer vraag naar het verschil maken en dat doen wij dus ook!

De naam UniC is gebaseerd op de uniciteit die wij erkennen en uitdragen:

  • Elke leerling is uniek. Daarom stimuleren wij de ontwikkeling van de unieke talenten, interesses en
    vaardigheden.
  • Ons onderwijs is uniek, omdat we kennisverwerving verbinden met samenwerkend leren en
    persoonlijke groei.
  • Onze school is uniek, omdat we met innovatief onderwijs een eigen weg inslaan.

Deze uniciteit sluit aan op de drie kernwaarden van ons onderwijs:

  • Eigenheid: wees jezelf en ontwikkel jezelf.
  • Verbondenheid: onderhoud een respectvolle relatie met je omgeving.
  • Autonomie: wees onafhankelijk, zelfstandig en zelfbewust.

Missie

Onze opdracht is omsamen met leerlingen een persoonlijke leerroute voor de toekomst te ontdekken. Zo halen leerlingen op UniC een havo- of vwo-diploma met méér waarde. Ze ontdekken wie ze zijn, wat ze willen en wat ze kunnen. Omdat ze hun talenten, hun vaardigheden en hun creativiteit hebben ontwikkeld, is het gemakkelijker om mee te bewegen met alle ontwikkelingen in de samenleving.