Resultaten

De onderwijsinspectie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Daarom bezoeken zij regelmatig onze school en doen onderzoek naar de havo-en vwo-afdeling. Daarna maken zij een kwaliteitsrapportage die wordt gepubliceerd op de website van de inspectie. U kunt ze inzien op www.onderwijsinspectie.nl als u de naam van de school invult (UniC) en de plaatsnaam (Utrecht).

Oordeel schoolinspectie 2015

De havo- en vwo-afdeling van UniC heeft het vertrouwen van de Schoolinspectie. Ons onderwijs voldoet aan alle gestelde kwaliteitseisen. Dat betekent dat we voor de havo en het vwo over een basis toezicht-arrangement beschikken. Volgens de inspecteurs bieden we onderwijs waaraan bij de leerlingen duidelijk een behoefte is en beschikt de school over een jong, kundig en vooral enthousiast team van docenten! Het is een fantastisch compliment voor ons onderwijs en alle teamleden. Het is een mooi cadeau in het jaar waarin we ons 10-jarig bestaan vieren.

Resultaten 2016

Aan het examen havo hebben 53 kandidaten deelgenomen. 53 kandidaten zijn geslaagd. Het slagingspercentage komt daarmee op 100%. Aan het examen vwo hebben 23 kandidaten deelgenomen, 21 kandidaten zijn geslaagd. Het slagingspercentage komt daarmee op 91%.

Resultaten 2017

Op de havo zijn 57 van de 61 leerlingen geslaagd, wat een slagingspercentage van 93% oplevert. Op het vwo zijn alle 31 leerlingen geslaagd, wat natuurlijk een (geweldig) slagingspercentage van 100% oplevert.

Resultaten 2018

In havo hebben 54 van de 57 leerlingen het eindexamen met succes afgerond. En iedereen in vwo heeft het gehaald: 28 leerlingen. Een prachtig resultaat met 95% geslaagden voor de havo en 100% geslaagden voor het vwo!

Resultaten 2019

Aan het examen vwo hebben 29 kandidaten deelgenomen. 28 kandidaten zijn geslaagd. Het slagingspercentage komt daarmee op 96,6%. Aan het examen havo hebben 77 kandidaten deelgenomen, 71 kandidaten zijn geslaagd. Het slagingspercentage komt daarmee op 92,2%. Mooie resultaten!

Conclusies

UniC biedt vernieuwend onderwijs én voldoet aan alle eindexameneisen die gelden voor het reguliere onderwijs. Hiermee laten we zien dat vernieuwing en kwaliteit goed samengaan.