start schooljaar 2020/2021

Het nieuwe schooljaar staat voor de deur. Woensdag 2 september zien we alle leerlingen om 13.30 uur weer op school. Het is van belang om voordat je naar school komt het coronaprotocol (bijlage) goed door te lezen. Omdat er nog steeds sprake is van bijzondere omstandigheden vanwege het coronavirus, informeren we jullie graag over de situatie op onze school. Sinds 1 juli hoeft geen anderhalve meter afstand meer tussen de leerlingen te worden gehouden. De anderhalve meter geldt nog wel voor de afstand tussen leerlingenmedewerkers onderling. Die benodigde anderhalve meter tussen medewerkers en leerling (en medewerkers onderling) blijft in de praktijk een uitdaging.

Wat ook niet verandert: leerlingen en onderwijspersoneel met gezondheidsklachten (die kunnen wijzen op corona) moeten thuisblijven. Behoor je tot een risicogroep dan geldt het volgende:

  • Medewerkers die behoren tot een risicogroep krijgen het advies om niet deel te nemen aan het onderwijsproces op locatie (dit is een keuze van de medewerker in overleg met de werkgever).
  • Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is de beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school.

Voor deze categorie blijven we een vorm van onderwijs op afstand verzorgen.

Ventilatie

Bij alle NUOVO Scholen staan veiligheid en gezondheid van leerlingen en medewerkers voorop. Jullie hebben in de afgelopen weken ongetwijfeld de (media)aandacht gevolgd voor het binnenklimaat in de schoolgebouwen. We zijn in de achterliggende zomerperiode daarom heel druk geweest met het kritisch kijken naar ventilatie, CO2-waarden en Bouwbesluit-richtlijnen. We conformeren ons daarbij aan het beleid dat is voorbereid door de VO-raad. We starten het nieuwe schooljaar door extra te ventileren, door zoveel mogelijk de ramen en deuren open te zetten. Ook worden waar nodig de ventilatiesystemen opnieuw afgesteld en ingeregeld.

In de vakantie is er uitgebreid onderzoek gedaan naar ventilatie, recirculatie en co2 in de beide gebouwen van UniC. Gelukkig voldoen ze beiden aan de wet- en regelgeving. Op de locatie Van Bijnkershoeklaan zijn extra maatregelen uitgevoerd voor 31 augustus. Vervolgens toetsen we opnieuw, om te zorgen dat de veiligheid van alle gebouwen gegarandeerd blijft. We zullen niet aarzelen waar nodig aanvullende maatregelen te treffen.

Voor ventilatie/recirculatie-eisen en CO2-waarden werken we met de al genoemde richtlijnen van de VO-raad. In dat kader is het gebruik van mondkapjes in onze scholen niet aan de orde. Wij vinden het bijzonder teleurstellend dat het op dit punt niet is gelukt om binnen het Utrechtse voortgezet onderwijs één lijn af te spreken.

Hygiënemaatregelen

Alle bestaande hygiënemaatregelen zetten we door. Aangepaste looproutes, ander gebruik van ruimtes, handen en tafels reinigen: het is de realiteit van schooljaar ’20-’21. We konden er voor de zomervakantie al aan wennen en het blijft aan de orde van de dag. Met elkaar blijven we scherp, corrigeren we elkaar respectvol en geven we vorm aan eigenwijs onderwijs.

Quarantaine?

Als je in een oranje of rode vakantiebestemming bent geweest, blijf je eerst tien dagen in thuisquarantaine. Leerlingen die in thuisquarantaine zitten, bieden we een vorm van onderwijs op afstand. Het is daarom belangrijk dat we op tijd weten waar iedereen op vakantie is geweest, waarbij we uiteraard vertrouwelijk om zullen gaan met deze informatie. We willen dus van iedereen weten,

  • wat de vakantiebestemming is geweest,

  • wanneer je bent teruggekomen

  • of je al in quarantaine bent geweest.

Ouder(s)/ verzorger(s) ontvangen een mail met daarin de benodigde informatie om de uitvraag te kunnen afronden. We vragen dit voor maandag 31 augustus te doen.

Bezoekers in de school

Ouders zijn in heel specifieke gevallen alleen op afspraak welkom op school. Alle afspraken vinden vooralsnog online plaats. We organiseren voorlopig geen fysieke ouderavonden. Voor andere bezoekers blijft ook gelden dat we zoveel mogelijk online overleggen met externen. Mocht dat echt niet mogelijk zijn, dan geldt een strikte registratie van bezoekers, met triagevragen.

Tot slot willen we van deze gelegenheid gebruik maken om te vertellen dat we een nieuwe teamleider ad interim hebben voor de leerjaren 1, 5 en 6, Ronald Snaterse. Hij zal zich de komende weken aan jullie voorstellen.

We vinden het heel fijn om samen een nieuw schooljaar te kunnen beginnen. De situatie rond de coronaregels wijzigt regelmatig, dus houden we jullie graag op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Met vriendelijke groeten,

Mede namens het College van Bestuur van NUOVO Scholengroep,

Leon de Wit en Jonne Gaemers

-

Mark Langerwerf (teamleider UniC leerjaar 2,3,4)

Ronald Snaterse (teamleider ai UniC leerjaar 1,5,6)

Merlijn Verstraeten (rector UniC)