Ziek, absent, verlof

Ziek, absent, verlof

Is uw zoon of dochter ziek of om een andere reden afwezig? Geef dat vóór 8.30 uur online of via mail (absentie@unic-utrecht.nl) door aan het absentieteam. Is een leerling om 8.45 uur niet op school en niet afgemeld? Dan nemen wij contact met u op.


Te laat komen

Leerlingen die na 9.00 uur op school komen, zijn te laat. Zij dienen zich te melden bij de balie in de hal. Indien leerlingen een opstart met de mentor hebben in de ochtend zijn ze na 8.30 uur te laat.


Spijbelen

Leerlingen mogen de lessen alleen verzuimen met een geldige reden of met expliciete toestemming van een docent/teamleider. Is die er niet? Dan is er sprake van spijbelen.


Beleid en regels

Alle absenties en ook het te laat komen worden bijgehouden in Magister. Worden de regels overtreden? Dan geldt onze regeling “Te laat komen en spijbelen“.


Inzage via Magister

Wilt u weten hoe het zit met te laat komen en verzuim van uw zoon of dochter? Kijk in Magister.


Verlof

Leerlingen op de middelbare school hebben minimaal 12 weken vakantie. Extra vrij krijgen is niet mogelijk. UniC mag voor extra verlof geen toestemming geven op grond van de leerplichtwet. Verlof om dwingende redenen is wel mogelijk. Vraag tijdig om toestemming, mail naar absentie: absentie@unic-utrecht.nl