V-blokken

In de afgelopen week (week 48) zijn er meerdere positieve testuitslagen op school gemeld. Een van de adviezen die de GGD ons gegeven heeft om de verspreiding van het virus in te perken, is het creëren van 'bubbels' rondom leerlingen. Hiermee wordt bedoeld dat leerlingen zo min mogelijk in contact komen met leerlingen waar ze doorgaans géén contact mee hebben. Dit heeft ons doen besluiten om tot aan periode 3 geen V-blokken meer te verzorgen omdat een V-blok is samengesteld uit leerlingen uit meerdere leerjaren.