Update corona november: diverse lesgroepen blijven thuis

Week 48

In de laatste week van november zijn er meerdere positieve testuitslagen gemeld. In geval van besmetting van een of meerdere leerlingen besluiten wij om een klas en/of lesgroep waar de leerling(en) mee in aanraking is geweest naar huis te sturen. Die groep leerlingen schakelt over op online onderwijs.

  • Leerlingen uit domein 1EF volgen online onderwijs. Vooralsnog zijn de leerlingen op maandag 30 november fysiek welkom op school. Algemeen is het van belang dat leerlingen hun gezondheid goed in de gaten blijven houden.
  • Leerlingen uit domein 2EF, muziek cluster1 en het V-blok sport van docent Guus die op dinsdag 24 november les hebben gevolgd volgen online onderwijs. Vooralsnog zijn de leerlingen op donderdag 3 december weer fysiek welkom op school. Algemeen is het van belang dat leerlingen hun gezondheid goed in de gaten blijven houden.
  • Alle leerlingen uit leerjaar 4, 5 en 6 volgen vanaf maandag 30 november tot en met vrijdag 4 december 2020 online thuisonderwijs. Vooralsnog zijn de leerlingen weer fysiek welkom op maandag 7 december 2020. Om de keten de doorbreken vragen we jullie om elkaar niet op te zoeken en thuis te blijven.

Week 46

Op maandag 9 november werd bekend dat een van de leerlingen uit klas 2AB positief getest is op COVID-19. We hebben besloten bij een besmetting van een leerling de lesgroepen en docenten waar de leerling mee in aanraking is geweest naar huis te sturen. Die groep leerlingen schakelt over op online onderwijs. We doen dit omdat wij merken dat de GGD vaak geen bron- en contactonderzoek meer uitvoert en wij deze taak niet kunnen overnemen. Omwille van de veiligheid van onze medewerkers en leerlingen hebben wij dit besluit genomen. Concreet betekent dit dat de leerlingen uit klas 2AB tot maandag 16 november vanuit huis online onderwijs volgen. Ook leerlingen die op vrijdag 6 november in het V-blok drama zaten volgen vanuit huis online onderwijs tot maandag 16 november. De betrokkenen zijn op de hoogte gesteld.

UniC-week in leerjaar 2

De leerlingen hebben op dit moment een UniC-week. Tijdens deze week volgen zij in plaats van reguliere vakken en lessen een programma met veel fysieke activiteiten. Als gevolg van de quarantaine, moeten wij helaas een aantal van deze lessen laten vervallen omdat we die niet online kunnen aanbieden. We hebben daarom een alternatief programma en rooster gemaakt. Voor de UniC-week activiteiten die wel door kunnen gaan, maken we Teams-vergaderingen aan. Heb je geen bepaald rooster dan werk je aan de opdrachten die vakdocenten op Its Learning hebben geplaatst.