Update corona: diverse lesgroepen blijven thuis

Op woensdag 30 september werd bekend dat een van de leerlingen uit 5 havo positief getest is op COVID-19. We hebben besloten bij een besmetting van een leerling de lesgroepen en docenten waar de leerling mee in aanraking is geweest naar huis te sturen. Die groep leerlingen schakelt over op online onderwijs. We doen dit omdat wij merken dat de GGD vaak geen bron- en contactonderzoek meer uitvoert en wij deze taak niet kunnen overnemen. Omwille van de veiligheid van onze medewerkers en leerlingen hebben wij dit besluit genomen.De leerlingen moeten in dit geval thuis online onderwijs volgen tot en met vrijdag 2 oktober. Vooralsnog zijn de leerlingen weer fysiek welkom op school op maandag 5 oktober. Algemeen is het van belang dat leerlingen hun gezondheid goed in de gaten blijven houden. Leerlingen en ouders die het betreft zijn gisteren per mail geïnformeerd.

Voor leerlingen die op donderdag 1 of vrijdag 2 oktober een herkansing ingepland hebben en vanwege de genomen maatregel niet op school mogen zijn, meld je dan bij de vakdocent en bij je mentor. Samen wordt naar een spoedige oplossing gezocht.

Update corona: 5 oktober

Op maandag 5 oktober werd bekend dat opnieuw een leerling uit 5 havo positief getest is geweest op COVID-19. De leerling had geen klachten en is thuis in isolatie gegaan. In overleg met de GGD mag de leerling zijn lessen weer op school hervatten omdat de leerling gedurende de isolatieperiode geen klachten heeft gekregen. Wij hebben gelukkig geen verdere maatregelen hoeven treffen omdat de periode van thuisisolatie samenviel met de eerder genomen voorzorgsmaatregel om lesgroepen naar huis te sturen.

Meer informatie over een positieve COVID-19 test zonder klachten kunt u lezen op de site van het RIVM, klik hier.