UniC afspraken

UniC is een gemeenschap waar plaats is voor iedereen, vanuit een eigen uniciteit. We hechten mede daarom veel waarde aan een prettige en veilige sfeer en aan een positieve omgang met elkaar. Met leerlingen en docenten zijn afspraken gemaakt over hoe we met elkaar en onze omgeving omgaan.

Al deze afspraken zijn terug te lezen in het leerlingenstatuut (zie hoofdstuk 6, pagina 13 voor UniC afspraken). Onderstaand de samenvatting van de UniC afspraken

UniC en hoe we met elkaar omgaan

UniC is een leergemeenschap waar iedereen positief aan bijdraagt. Van de medewerkers, leerlingen en ouders wordt verwacht dat zij met elkaar omgaan in lijn met de kernwaarden, missie en de visie van UniC. De kernwaarden geven richting aan ons onderwijs en hoe we met elkaar om willen gaan. De drie kernwaarden van UniC zijn:

 • Eigenheid: we zijn onszelf en ontwikkelen onszelf.
 • Verbondenheid: we onderhouden een respectvolle relatie met onze omgeving.
 • Autonomie: we zijn onafhankelijk, zelfstandig en zelfbewust.

De kernwaarden zijn doorvertaald in normen en vervolgens naar UniC afspraken. We hebben daarin beschreven wat we van elkaar verwachten en hoe we met elkaar omgaan. Er zijn:

 • afspraken in de klas; bij de start van de les en tijdens de les.
 • afspraken over hoe we in en om de school met elkaar omgaan.

Deze afspraken zijn leidend binnen de school en hierop kunnen we elkaar aanspreken.

De normen: wat we van elkaar verwachten

 • We mogen zijn wie we zijn en we houden rekening met verschillen. We ontwikkelen onszelf actief, dagen onszelf uit, maken fouten en verbeteren onszelf. Hier zijn we met aandacht en concentratie mee bezig.
 • We leveren een positieve bijdrage aan een fijne en veilige school. We helpen/ondersteunen anderen en vragen hulp wanneer dat nodig is. We leren samen.
 • We reflecteren op onze eigen rol, we zijn aanspreekbaar en spreken anderen aan op gedrag. We leveren allemaal een actieve bijdrage aan een positief werkklimaat.

UniC afspraken: In de klas bij de start van de les

 • We zijn op tijd in de ruimte waar we worden verwacht. De spullen die voor dat moment nodig zijn, leggen we op tafel, onze tas is de grond
 • Onze laptop blijft dicht, totdat de docent aangeeft dat we deze gaan gebruiken voor een leeractiviteit.
 • Onze mobieltjes en oortjes of koptelefoons zijn opgeborgen in jas of tas.
 • We hebben onze jas uit en geen kauwgom in onze mond.

UniC afspraken: In de klas tijdens de les

 • Tijdens een instructie kijken en luisteren we actief naar de docent en zijn we dus zelf stil.We zijn tijdens de les geconcentreerd bezig met de leeractiviteiten en zorgen we ervoor dat anderen ook geconcentreerd kunnen werken.Onze mobieltjes, koptelefoon of oortjes worden gebruikt als de docent aangeeft dat we deze gaan gebruiken voor een leeractiviteit.We verlaten het lokaal alleen met toestemming van de docent.We eten niet tijdens de les. We drinken tijdens de les alleen water.

UniC afspraken: in en om de school

 • We houden de omgeving netjes en laten ruimtes na gebruik netjes achter.
 • We gooien afval in de prullenbak.
 • We vragen toestemming om spullen van elkaar en de school te gebruiken en gaan er zuinig mee om.
 • We maken, delen of verspreiden geen beeld- of geluidsopnames zonder toestemming van een docent of van degene die we fotograferen of filmen.
 • Bestelde en afgehaalde maaltijden zijn in de school niet toegestaan (denk aan: patat, noedels, pizza, etc.).
 • Tabak, alcohol, energiedrank of verdovende middelen zijn verboden.