Q&A: corona

We werken hard met elkaar om zo goed en mooi mogelijk onderwijs te maken voor onze leerlingen in de school, voor leerlingen thuis en ook wanneer een docent thuis zit. Zo maken we met elkaar een goede mix van onderwijs-op-afstand en fysiek onderwijs in ons gebouwen mogelijk. Corona maakt het voor ons een intensieve en ingewikkeld najaar. Dat vraagt iets van onze UniC-gemeenschap (leerlingen, ouders, medewerkers).

Vorige week werden wij allen geconfronteerd met nieuwe maatregelen van het kabinet, VO-raad en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Wij proberen steeds nauwkeurig en transparant te handelen in onze communicatie naar onze gemeenschap. Soms staan we ook onder tijdsdruk en maken dan wel eens een foutje. Dat vinden we vervelend, maar we zijn met elkaar lerende in deze situatie. Daarom is het in deze tijd fijn om tips en tops terug te krijgen. De tips helpen ons om onze communicatie nog helderder te brengen en tops geven energie om daar te gaan met waar we goed in zijn: samen onderwijs (blijven) maken.

We krijgen ook vragen. Bijvoorbeeld hoe we besluiten om leerlingen naar huis te sturen na een positieve COVID-19 test of wat er gebeurt met de betaalde gelden voor activiteiten en excursies. Middels deze pagina willen jullie informeren.

Onderstaande informatie kan wijzigen naar aanleiding van de actualiteit. 
Laatste update: 8 oktober 2020

Een positieve COVID-19 test: wat nu?

Op het moment dat wij geïnformeerd worden over een positieve COVID-19 test bij een leerling of een medewerker begint ons eigen onderzoek, dit omdat we gemerkt hebben dat het bron- en contactonderzoek (BCO) van de Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD) onder druk staat vanwege de landelijke stijging van het aantal besmettingen. Wij schalen uit voorzorg sneller op en achterhalen de volgende gegevens:

  • datum waarop persoon voor het laatst op school is geweest
  • met wie de persoon op school frequent (langer dan 15 minuten) en intensief (minder dan 1,5 meter afstand) contact heeft gehad in de besmettelijke periode (het RIVM noemt deze contacten categorie 2-contact (overige nauwe contacten))
  • met wie de persoon op school langer dan 15 minuten op meer dan 1,5 meter afstand is geweest in dezelfde ruimte (het RIVM noemt deze contacten categorie 3-contact (overige (niet nauwe) contacten))

Voor categorie 2- en 3-contacten hanteert het RIVM een andere handelswijze. Bij een positieve COVID-19 test dienen categorie 2-contacten volgens het RIVM thuis te blijven en categorie 3-contacten hoeven dit niet. Op UniC maken we in sommige gevallen de afweging om ook categorie 3-contacten uit voorzorg thuis te laten blijven. Dit besluit hangt onder andere af van de groepsdynamiek in het leerjaar van de positief geteste persoon. In de bovenbouw wordt bijvoorbeeld niet in een klassenstructuur gewerkt, maar in lesgroepen* of clusters**. Terwijl in de onderbouw en middenbouw veel meer in gelijkblijvende groepen wordt gewerkt.

*Lesgroep: een lesgroep is een groep leerlingen die samen een vak volgen. Een leerling zit op een dag in meerdere lesgroepen die kunnen wisselen van samenstelling.
**Cluster: een cluster is een groep leerlingen die samen een (keuze)vak volgen (denk aan keuzewerktijd (KWT) of V-blokken) en waarbij de groepssamenstelling uit meerdere leerjaren kan bestaan en/of ook uit havo en vwo-niveau.

Excursies en activiteiten

In schooljaar 2019-2020 heeft een deel van de reizen en excursies niet kunnen plaatsvinden. De volgende gelden zijn eind september uitgekeerd:

  • leerjaar 2: € 175,00
  • leerjaar 3: € 50,00

In de diverse leerjaren zijn wel activiteiten georganiseerd die middels de activiteitenbijdrage uit de ouderbijdrage zijn betaald.

In schooljaar 2020-2021 zijn gelden geïnd voor activiteiten en jaarexcursies. Met de berichtgeving van vrijdag 2 oktober is aangekondigd dat we dit schooljaar geen meerdaagse reizen en excursies organiseren en terughoudend omgaan met eendaagse excursies. Dit houdt in dat wij de gelden van de eindejaarsexcursies zullen terugstorten aan hen die betaald hebben.

De volgende gelden worden uitgekeerd:

  • leerjaar 2: € 175,00
  • leerjaar 3: € 50,00
  • leerjaar 5: € 175,00
  • leerjaar 6: € 175,00

Vooralsnog worden de activiteitenbijdrage gereserveerd en wordt de uitputting van de bijdrage verantwoord in de medezeggenschapsraad (MR).