NPO

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), is een financieel steunpakket vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voor het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Dat betekent dat elke school vanaf schooljaar 2021- 2022 van de overheid geld krijgt om leerlingen gericht te helpen met mogelijke vertraging op cognitief, sociaal-emotioneel en executief gebied. Meer over het Nationaal Programma Onderwijs lees je op de site van de overheid.

Juni 2022

Waar zijn de UniC NPO gelden dit schooljaar 21-22 aan besteed?
Het afgelopen schooljaar hebben wij veel verschillende activiteiten uitgevoerd gericht op zowel de sociaal-emotionele als de cognitieve ontwikkeling van leerlingen, met behulp van NPO gelden. Lees hier wat wij allemaal gedaan hebben!

Mentaal welzijn leerlingen staat centraal
Onze ervaring is dat leerlingen vooral op mentaal en sociaal-emotioneel vlak meer uitdagingen ervaren door de lockdown en onderwijs op afstand. Wij hebben dan ook extra ondersteuning geboden aan leerlingen die dat nodig hadden.

Ontwikkeling leerlijnpsycho-educatie
Mentaal welzijn van leerlingen is een onderwerp dat sinds de lockdowns vol in de aandacht staat. Met een groep collega’s zijn we daarom vanaf de start van dit schooljaarbezig met dit thema. Hoe maken wij leerlingen bewuster in het omgaan met hun emoties, gevoelens en gedachten. Ons doel is om een leerlijn te ontwikkelen door alle leerjaren heen, zodat we onze leerlingen veel kennis en kunde kunnen meegeven op het psycho-emotionele vlak.

Dit schooljaar zijn we al begonnen met het op kleine schaal aanbieden van concrete activiteiten in leerjaar 5/6. Zo werden er yogalessen aangeboden tijdens de V-blokken en hebben twee psychiaters twee Masterclasses geven over hersenen, stress en slaap.

Boksz training: samenwerken en grenzen aangeven
In leerjaar 3 heeft een selectie leerlingen een training gevolgd gericht op samenwerking, reflecteren en grenzen (aangeven). Tijdens de training, waarbij leerlingen echt gingen boksen, waren ook mentoren aanwezig om het proces te zien en hierop in de lessen te kunnen reflecteren. Naast het boksen was ook aandacht voor mindfulness/ademhalingsoefeningen.

Executieve functies en studievaardigheden: Zien in de klas
Een selectie leerlingen uit leerjaar 2 en 3 heeft in periode 3 het V-blok ‘Executieve functies en studievaardigheden’ gevolgd van de externe partij ‘Zien in de klas’. Tijdens dit V-blok kwam aan bod hoe je hersenen werken, waarom het soms zo lastig is om aan huiswerk te gaan en hoe je dat zelf kan veranderen. Naast dat er veel algemene informatie was, werd er elke les ook weer teruggekomen op persoonlijke leerdoelen. De leerlingen mochten positief roddelen over elkaar en zo werd duidelijk welke leerdoelen er al gehaald werden. Ook was er een ouderbijeenkomst om ouders te informeren over de training.

De training vanuit Zien in de Klas was eenmalig, Lianne (orthopedagoog bij ons op school) heeft alle lessen bijgewoond zodat we volgend schooljaar deze training vanuit UniC zelf kunnen gaan geven.

Ondersteuning bij faalangst en stress
Een aantal leerlingen dat last heeft van blokkeren bij leren en toetsen heeft de groepstraining Beter omgaan met Faalangst (BOF) gevolgd bij Gerdien Steenbergen (faalangsttrainer bij ons op school).Tijdens de training leren leerlingen te ontspannen en bewust te worden van saboterende gedachtes en deze om te zetten naar helpende gedachtes.

Daarnaast heeft Gerdien ook nog een aantal leerlingen één-op-één ondersteunt, naar aanleiding van stress, faalangst of helemaal niet werken voor school. Een mooie reactie van een leerling: ‘Ik ben heel blij met Gerdien geweest dit jaar, het heel fijn is om iemand te hebben die je kan vertrouwen. Ik ben met Gerdien begonnen niet omdat het slecht ging maar omdat het beter zou kunnen gaan.’

Sociale activiteiten voor verbinding en ontspanning
Sociale activiteiten dragen bij aan het mentaal welzijn en de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. Wij hebben het tweede deel van het schooljaar (eerste gedeelte kon helaas nog niet vanwege corona) dan ook extrageld ingezet om verbinding en ontspanning te creëren.

Meerdaags kamp in Nederland voor alle leerjaren

Alle leerjaren zijn dit jaar op een meerdaags kamp geweest in Nederland. Van Brabant tot de-Waddeneilanden en van Den-Haag tot de Veluwe. De kampen stonden in het teken van verbinding door (outdoor) activiteiten. Zo gingen bijvoorbeeld de leerlingen uitleerjaar 2 en 3 wadlopen op Ameland.

Leuke uitjes met leerlingen
Vanuit de leerjaren, vakgroepen en mentorklassen zijn verschillende leuke uitjes georganiseerd, zoals bowlen, bezoek aan de dierentuin, Tweede Kamer ende Efteling.

Cognitieve ondersteuning door externe bijlessen en examentrainingen
Voor leerlingen die behoeften hadden aan extra ondersteuning voor bepaalde vakken zijn verschillende initiatieven georganiseerd.

Extra ondersteuning tijdens V-blokken
Tijdens de V-blokken in leerjaar 2 t/m 6 is extra ondersteuning geboden in vakken zoals wiskunde, scheikunde, maatschappij en studievaardigheden. Ook komend schooljaar worden deze V-blokken met extra ondersteuning aangeboden in leerjaar 2 t/m 4. Leerlingen in leerjaar 5 en 6 krijgen volgend schooljaar voor alle vakken waarvoor een centraal eindexamen is een les van 90 minuten én een les van 45 minuten.

Externe bijlessen voor leerjaar 2, 3 en 4
Leerlingen uit leerjaar 2, 3 en 4 die behoefte hadden aan bijlessen hebben de mogelijkheid gekregen om tijdens blok 4 bijles te volgen bij Instituut HIP. Dit waren zowel individuele als groepsbijlessen. Komend schooljaar worden deze bijlessen ook weer aangeboden, vanaf blok 1.

Examentrainingen voor leerjaar 5 en 6
Vanuit school zijn examentrainingen gegeven door onze docenten. Daarnaast hadden leerlingen uit leerjaar 5 en 6 de mogelijkheid deel te nemen aan een extra examentraining van twee dagen, verzorgd door Lyceo. Ook komend schooljaar wordt deze examentrainingen weer aangeboden.

Ontwikkeling van onderwijs
Wij richten ons niet alleen op herstel, maar ook op de ontwikkeling van onderwijs. Dat geeft ons de kans om nieuwe methodieken te ontwikkelen en uit te proberen.

Meesterproef op inspirerende locatie
Een mooi voorbeeld hiervan is de meesterproef biologie van 4VWO. Deze is namelijk niet afgenomen in een lokaal, maar in de Botanische Tuinen. Met de context van de vragen over o.a. ecologie en planten letterlijk voor hun neus!

Internationalisering: uitwisseling Duitsland
Dit jaar hebben 13 leerlingen uit leerjaar 3 en 4 deelgenomen aan het V-blok 'Uitwisseling Duitsland'. Ze hebben met elkaar een uitwisseling georganiseerd. Dat betekende ook een partnerschool vinden. In Keulen reageerde de school Dreiköningsgymnasium direct enthousiast en zo was een eerste mini-uitwisseling geboren. Onze leerlingen hebben de Duitse leerlingen rondgeleid in Utrecht en zijn zelf naar Keulen afgereisd. De leerlingen hebben de uitwisseling als heel leerzaam en leuk ervaren.“ Je leert veel over het organiseren van een activiteit met mensen die je taal en cultuur niet kennen. Verder is het ook een ervaring om naar het buitenland te gaan en contacten te maken met mensen met een andere cultuur en taal, je leert beter Duits/Engels.”

Waardenclub: In gesprek over onze kernwaarden
Binnen UniC is dit schooljaar een Waardenclub opgericht. Het doel is om gezamenlijk in gesprek te gaan over onze waarden, waarbij de kernwaarden eigenheid, autonomie en verbondenheid het vertrekpunt vormen.Door meer woorden te geven aan onze waarden weten we beter wie we zijn en waarom we doen wat we doen.

Tijdens organisatiedagen zijn medewerkers met elkaar in gesprek gegaan over de kernwaarden en hoe wij hier dagelijks invulling aangeven. In het weekbericht voor medewerkers zijn persoonlijke portretten van medewerkers opgenomen over hun eigen drijfveren. In de personeelsruimte is een inspiratiekast gezet met allerlei materiaal om tot waardevolle inzichten te komen.

Eind mei jl. vond de eerste gespreksavond met leerlingen en ouders plaats, over het thema ‘verbondenheid’. Tijdens deze avond ontstonden mooie gesprekken over het ervaren van verbondenheid en waartoe verbondenheid dient. Het komend schooljaar blijven we met leerlingen, ouders en medewerkers in gesprek gaan over onze waarden.

Maart 2022

Onderstaand een overzicht van wat er tot nu toe, maart 2022 al gerealiseerd is binnen UniC maar ook wat er dit schooljaar nog op onze planning staat om te gaan uitvoeren.

Waar staan we nu?
Door de corona pandemie hebben sommige leerlingen vertragingen opgelopen. Ook hebben we te maken met leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte op sociaal emotioneel gebied. Om deze reden ligt de focus dit schooljaar op het inzetten van NPO gelden voor activiteiten die bijdragen aan deze twee pijlers.

Concreet betekent dit dat UniC de volgende activiteiten al heeft uitgevoerd:

  • Vakinhoudelijke ondersteuning voor een aantal vakken tijdens de ZW uren en V-blokken
  • Individuele bijlestrajecten voor schooljaar 2020-2021
  • Extra examentrainingen voor 5H, 5V en 6V
  • Faalangsttrainingen voor selectie van leerlingen
  • Extra inzet voor ondersteuning van leerlingen vanuit de zorgstructuur

De komende maanden zullen NPO gelden ingezet worden voor de onderstaande activiteiten:

  • Sociale (buitenschoolse) activiteiten voor alle leerjaren;
  • Bijlessen voor de onderbouw en leerjaar 4
  • Training executieve vaardigheden voor een selectie van leerlingen uit leerjaar 2 en 3
  • Ontwikkelen leerlijn psycho educatie voor leerjaar 1 tot en met 6

Waarbij kan mijn kind dit jaar nog ondersteuning krijgen?
Mocht je kind behoefte hebben aan extra ondersteuning, zoals bijlessen, faalangst training of sociaal-emotionele begeleiding, bespreek dit dan met de mentor van jouw kind. Op basis van dit gesprek kijken wij naar passende mogelijkheden om je kind daarbij te ondersteunen.

Wat staat er voor volgend jaar op onze schoolplanning ?
Ook volgend jaar blijft UniC werken aan herstel, door het aanbieden van vakinhoudelijke ondersteuning en examentrainingen. Helaas hebben we dit jaar ook niet al onze plannen kunnen uitvoeren door nieuwe maatregelen die getroffen moesten worden. Dit heeft veel gevraagd van van de flexibiliteit en inzet van zowel leerlingen als medewerkers. Daarom willen we de werkbelasting behapbaar houden voor onze medewerkers. We hebben daarom enkele activiteiten moet en doorschuiven naar volgend schooljaar.