NPO

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO), is een financieel steunpakket vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, voor het herstel en de ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. Dat betekent dat elke school vanaf schooljaar 2021- 2022 vanuit de overheid geld krijgt om leerlingen gericht te helpen met mogelijke vertraging op cognitief, sociaal-emotioneel en executief gebied.

Meer lezen over het Nationaal Programma Onderwijs van de overheid, klik hier.

Onderstaand een overzicht van wat er tot nu toe al gerealiseerd is binnen UniC maar ook wat er dit schooljaar nog op onze planning staat om te gaan uitvoeren.

Waar staan we nu?

Door de corona pandemie hebben sommige leerlingen vertragingen opgelopen. Ook hebben we te maken met leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte op sociaal emotioneel gebied. Om deze reden ligt de focus dit schooljaar op het inzetten van NPO gelden voor activiteiten die bijdragen aan deze twee pijlers.

Concreet betekent dit dat UniC de volgende activiteiten al heeft  uitgevoerd:

 • Vakinhoudelijke ondersteuning voor een aantal vakken tijdens de ZW uren en V-blokken
 • Individuele bijlestrajecten voor schooljaar 2020-2021
 • Extra examentrainingen voor 5H, 5V en 6V
 • Faalangsttrainingen voor selectie van leerlingen
 • Extra inzet voor ondersteuning van leerlingen vanuit de zorgstructuur

De komende maanden zullen NPO gelden ingezet worden voor de onderstaande activiteiten:

 • Sociale (buitenschoolse) activiteiten voor alle leerjaren;
 • Bijlessen voor de onderbouw en leerjaar 4
 • Training executieve vaardigheden voor een selectie van leerlingen uit leerjaar 2 en 3
 • Ontwikkelen leerlijn psycho educatie voor leerjaar 1 tot en met 6
Waarbij kan mijn kind dit jaar nog ondersteuning krijgen?

Mocht je kind behoefte hebben aan extra ondersteuning, zoals bijlessen, faalangst training of sociaal-emotionele begeleiding, bespreek dit dan met de mentor van jouw kind. Op basis van dit gesprek kijken wij naar passende mogelijkheden om je kind daarbij te ondersteunen.

Wat staat er voor volgend jaar op onze schoolplanning ?

Ook volgend jaar blijft UniC werken aan herstel, door het aanbieden van vakinhoudelijke ondersteuning en examentrainingen. Helaas hebben we dit jaar ook niet al onze plannen kunnen uitvoeren door nieuwe maatregelen die getroffen moesten worden. Dit heeft veel gevraagd van van de flexibiliteit en inzet van zowel leerlingen als medewerkers. Daarom willen we de werkbelasting behapbaar houden voor onze medewerkers. We hebben daarom enkele activiteiten moet en doorschuiven naar volgend schooljaar.

Volgend schooljaar (22-23) zetten we naast herstel in op:

 • Verbeteren digitale communicatie met ouders, leerlingen en docenten;
 • Persoonlijke en functionele ontwikkeling onderwijspersoneel
 • Duurzaamheid
 • Internationale uitwisselingen

De overheid heeft onlangs besloten dat NPO gelden ook ingezet mogen worden in de schooljaren 2023/2024 en 2024/2025. Dat betekent dat wij ook na volgend schooljaar gaan inzetten op extra ondersteuning en ontwikkeling.