Onze school doet mee aan onderzoek naar gezondheid en welzijn onder leerlingen

Hoe gaat het met de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren? Zijn ze gelukkig? Hebben ze stress? Drinken ze weleens alcohol en doen ze aan sport? En is dit veranderd in de tijd? Dit zijn enkele onderwerpen die worden onderzocht door de gemeente Utrecht, de GGD’en en het RIVM met de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023. Het onderzoek wordt één keer in de vier jaar afgenomen op bijna alle scholen voor het regulier voortgezet onderwijs in Nederland. Ook op onze school vindt dit onderzoek plaats.

Waarom dit onderzoek?

Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van jongeren. De resultaten geven richting aan hetlandelijke en gemeentelijke beleid om de gezondheid en leefstijl van jongeren te bevorderen. De resultaten van het onderzoek worden op groepsniveau weergegeven.De school ontvangt een eigen schoolrapportage met informatie die gebruikt kan worden voor het schoolgezondheidsbeleid. Op www.volksgezondheidsmonitor.nl worden de uitkomsten van de Gezondheidsmonitor Jeugd in de stad Utrecht gepubliceerd.

Hoe verloopt het onderzoek?
Het onderzoek vindt plaats in de periode half september tot eind november 2023.Tijdens een lesuur op school vullen leerlingen uit de klassen 2 en 4 een online vragenlijst in. Een docent begeleidt de afname van het onderzoek. De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd en schoolbeleving. Leerlingen die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden op het eind van de vragenlijst doorverwezen naar websites met goede en betrouwbare informatie.

Deelname aan het onderzoek
Zowel ouders/verzorgers als leerlingen uit klas 2 en 4 krijgen enkele weken voor het onderzoek meer informatie. Deelname is vrijwillig en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Het onderzoek voldoet aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Samenwerking Trimbos-instituut
Dit jaar werken de gemeente Utrecht en GGD’en samen met het Trimbos-instituut dat tegelijkertijd landelijk en internationaal onderzoek doet. De vragenlijsten van het Trimbos-instituut gaan over dezelfde onderwerpen als die van de gemeente Utrecht, maar er zijn meer vragen over eventueel gebruik van alcohol, tabak, cannabis en andere middelen. Per klas kunnen één of twee leerlingen op basis van toeval deze vragenlijst krijgen in plaats van de vragen van de gemeente.

Meer informatie?
Meer informatie over de Gezondheidsmonitor Jeugd vind u op onze website: www.volksgezondheidsmonitor.nl/gezondheidsmonitor-jeugd.

Heeft u nog andere vragen over de Gezondheidsmonitor Jeugd 2023? Dan kunt u contact opnemen met Leonie Gach, onderzoeker gemeente Utrecht, via leonie.gach@utrecht.nl of 06 –186 277 52.

Ook interessant

Op maandag 11 maart is UniC gestart met een proefperiode Mobiel vrije school. We doen dit omdat we zien dat de aanwezigheid van mobiele telefoons/smartwatches steeds vaker voor onnodige afleiding zorgen en er steeds meer afhankelijkheid is van het gebruik van de mobiele telefoon/smartwatch wat concentreren en samen leren in...

Lees verder

Op dinsdag 27 februari 2024 (13.30-15.30 uur) = VOL en op woensdag 6 maart 2024 (13.30-15.30 uur) organiseren we de open lesmiddag. Tijdens de open lesmiddag kan je de school nog een beetje beter leren kennen en het onderwijs op UniC zelf ervaren. Doe je mee?

Lees verder

Op 9 januari 2024 is de tweede editie van digitale kennismaking met UniC door ouders voor ouders. Als school kunnen we ons goed voorstellen dat de vernieuwde POVO-procedure leidt tot een intensief oriëntatieproces, want welke open dagen neem je mee? Hoe zorg je ervoor dat dit allemaal past in de...

Lees verder

Nieuwsgierig naar het onderwijs op UniC? Kom kijken en doe mee! In schooljaar 2023-2024 organiseren wij een aantal informatiebijeenkomsten voor leerlingen en ouders.

Lees verder