Ontwikkeldag - 2023/2024

Onderwijsontwikkeling, -Verbreding en -Verdiepingsdagen voor het personeel. Geen les op school.

Dit is een opgesplitste dag, leerlingen hebben deels wel activiteiten.