Diploma uitreiking

De eindexamenleerlingen hebben lang naar deze dag uitgekeken. Tijd om het diploma in ontvangst te nemen.