Aanwezigheidsbeleid

Ongeoorloofd afwezigheid

Wanneer een leerling zonder geldige reden afwezig is op school, spreken we van ongeoorloofde afwezigheid. Wanneer een leerling ongeoorloofd schooltijd mist, is hij verplicht deze dubbel in te halen (1 lesuur van 45 minuten missen = 90 minuten inhalen).

Ongeoorloofd te laat

Voor elke twee ongeoorloofde te laat-meldingen dient een leerling 45 minuten in te halen. Een leerling die meer dan 10 minuten te laat is, wordt afwezig gemeld. Leerlingen die te laat zijn blijven welkom in de les. Om discussies en verstoringen tijdens de les te voorkomen wanneer een leerling te laat is, verwachten we dat leerling stil een plek zoekt in de klas zonder zijn reden te hoeven uitleggen.

Veelvuldig ziekteverzuim

Wanneer een leerling vijf achtereenvolgende schooldagen of vaker dan vier keer in twaalf weken tijd ziek is, spreken we van veelvuldig ziekteverzuim. Soms kan ziekte duiden op andere problemen. In zo’n situatie werkt de zorgcoördinator van UniC samen met de mentor, ouders en de leerling om ervoor te zorgen dat de leerling weer zoveel mogelijk naar school kan. Uit dit contact kan een doorverwijzing naar Jeugdgezondheidszorg (JGZ) voortkomen.

Leerplicht

UniC is verplicht om alle leerlingen die binnen vier opeenvolgende weken, meer dan 16 lesuren afwezig zijn, te melden bij leerplicht. Ingehaalde uren gaan niet van deze tijd af. Leerplicht zal in samenwerking een passende actie ondernemen. Daarnaast blijven eventuele maatregelen van UniC van kracht. Ook als een leerling veelvuldig te laat is dienen wij een leerplichtambtenaar te informeren.

Tijd inhalen

Op maandagmiddag zijn leerlingen in principe vrij van lessen en activiteiten. Maar zij dienen beschikbaar te zijn voor school indien zij zelf hun afspraken niet zijn nagekomen. Tijdens het inhalen houden leerlingen zich bezig met hun eigen schoolwerk of leveren op een andere manier een nuttige bijdrage aan school.

Wanneer er sprake is van groot verzuim (meer dan 6 blokuren) is de leerling verplicht meerdere maandagen uren in te halen tot alle uren zijn ingehaald. In sommige gevallen kan worden besloten de uren in te halen op een lesvrije dag. Wanneer er sprake is van matig verzuim (minder dan 4 uur), kan worden afgesproken dat de leerling gespreid over een aantal maandagen telkens een blokuur in komt halen.