5 havo/6vwo: examen

Dit schooljaar heeft 5 havo en 6 vwo les op de locatie Nieuw Welgelegen.

Bovenbouw: Wat kan ik?

In het eindexamenjaar zijn twee dingen belangrijk. Op de eerste plaats je diploma halen. In de tweede plaats kiezen wat je na je examen gaat doen.

Claimuren en zelfstandig werken

Een deel van de week bestaat uit claimuren: je krijgt dan les van een vakdocent. De overige tijd werk je zelfstandig aan de verschillende vakken. Je wordt begeleid door een domeincoach of door een vakdocent.

Profielwerkstuk en voorlichting eindexamen

Alle leerlingen presenteren hun profielwerkstuk op maandag 4 november 2019. Diezelfde avond wordt er ook voorlichting gegeven over het eindexamen.

Presentaties bedrijfseconomie/ Dragons Den voor 5 havo

Heb je bedrijfseconomie in je pakket? Dan maak je een bedrijfsplan. Je presenteert dit aan een vakkundige externe jury op woensdag 22 januari 2020.

Presentatie Kunst: muziek, drama en beeldend

  • Presentatie kunst 5 havo: muziek, drama en beeldend op vrijdag 7 februari 2020.

  • Presentatie muziek en beeldend vwo 6: 24 januari bij @nutrecht.

  • Presentatie drama vwo 6: waarschijnlijk ook op 24 januari op een nader te noemen locatie.

Eindexamen en dan?

Tijdens het eindexamenjaar krijg je de gelegenheid om Open Dagen te bezoeken van vervolgopleidingen. Het is handig om tijdig in kaart te brengen welke activiteiten je samen met je ouders wilt ondernemen. Voor vragen op het gebied van Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) kun je terecht bij Evelien Jacobsejacobs@Unic-Utrecht.nl.

UniC-weken en schoolexamen

In de examenjaren worden de UniC-weken vooral ingevuld als toetsweken. In feite is dat het schoolexamen. Daarnaast zijn er praktische opdrachten en werkbijeenkomsten.

UniC-week 1: maandag 14 oktober t/m vrijdag 18 oktober 2019
UniC-week 2: vrijdag 13 december t/m donderdag 19 december 2019
UniC-week 3: maandag 17 februari t/m vrijdag 21 februari 2020

Kijk- en luistertoetsen moderne vreemde talen

Deze toetsen worden landelijk georganiseerd. Het is belangrijk om op tijd aanwezig te zijn. Wie te laat komt, kan niet meer meedoen.

Herkansingen schoolexamen

Op 16 maart 2020 is het uiterlijke moment dat leerlingen zich kunnen inschrijven voor de herkansingen. Deze herkansingen vinden plaats van maandag 23 maart tot en met woensdag 25 maart 2020.

Cijferlijst schoolexamen

Op donderdag 9 april 2020 worden de cijferlijsten ondertekend voor het schoolexamen.

Examentraining

Je wordt tijdens de examentraining goed voorbereid op het Centraal Examen. Het gaat om algemene workshops, zoals timemanagement en goed omgaan met examenvragen. Verder zijn er vakinhoudelijke workshops en kun je oefenen met proefexamens in speciale stilteruimtes.

De examentrainingen vinden plaats van maandag 9 maart 2020 t/m vrijdag 13 maart 2020

Centraal examen: tijdvak 1

Het eindexamen begint dit schooljaar op donderdag 7 mei 2020 en eindigt op woensdag 20 mei 2020.

Centraal examen: tijdvak 2

Het tweede tijdvak van het centraal examen vindt plaats van maandag 15 juni 2020 t/m donderdag 18 juni 2020. Je neemt deel aan dit tijdvak wanneer je door overmacht een examen in het eerste tijdvak hebt gemist of wanneer je een herkansing voor een vak wil doen.

Examenuitslagen

Uitslag centraal examen tijdvak 1: woensdag 10 juni 2020

Uitslag centraal examen tijdvak 2: vrijdag 26 juni 2020

Diploma-uitreiking

De eindexamenleerlingen hebben lang naar deze dag uitgekeken. Tijd om het diploma in ontvangst te nemen! De diploma-uitreiking vindt plaats op vrijdag 3 juli 2020

Data en activiteiten voor álle leerlingen

Kijk in deJaarkalender.

Documenten ouderavonden

Presentatie ouderavond 5 havo 23 september

Presentatie ouderavond 5,6 vwo 23 september