5 havo/6vwo: examen

Bovenbouw: Wat kan ik?

In het eindexamenjaar zijn twee dingen belangrijk. Op de eerste plaats je diploma halen. In de tweede plaats kiezen wat je na je examen gaat doen.

Claimuren / zelfstandig werken

Een deel van je week bestaat uit claimuren. Dan krijg je les. De overige tijd werk je zelfstandig.

Eindexamen en dan?

Tijdens het eindexamenjaar krijg je gelegenheid om Open Dagen te bezoeken van vervolgopleidingen. Het is handig om tijdig in kaart te brengen welke activiteiten je samen met je ouders wilt ondernemen. Voor vragen op het gebied van Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) kun je terecht bij Evelien Jacobs ejacobs@Unic-Utrecht.nl.

Profielwerkstuk en voorlichting eindexamen

Alle leerlingen presenteren hun profielwerkstuk op maandag 4 november 2019. Diezelfde avond wordt er ook voorlichting gegeven over het eindexamen.

Presentaties M&O / Dragons Den voor 5 havo

Heb je Management & Organisatie in je pakket? Dan maak je een bedrijfsplan. Je presenteert dit aan een vakkundige externe jury op woensdag 22 januari 2020.

UniC-weken en schoolexamen

In de examenjaren worden de UniC-weken vooral ingevuld als toetsweken. In feite is dat het schoolexamen. Daarnaast zijn er praktische opdrachten en werkbijeenkomsten.

Week 1: maandag 14 oktober t/m vrijdag 18 oktober 2019
Week 2: vrijdag 13 december t/m donderdag 19 december 2019
Week 3: maandag 17 februari t/m vrijdag 21 februari 2020

Herkansingen schoolexamen

Op 16 maart is het uiterlijke moment dat leerlingen zich kunnen inschrijven voor de herkansingen. De herkansingen zijn vanaf maandag 23 maart tot en met woensdag 25 maart 2020

Kijk- en luistertoetsen moderne vreemde talen

Deze toetsen worden landelijk georganiseerd. Het is belangrijk om op tijd aanwezig te zijn. Wie te laat komt, kan niet meer meedoen.

HAVO 5 VWO 6

Presentatie Kunst; muziek, drama en beeldend

Eindpresentaties 5 havo: nog niet bekend
Eindpresentaties 6 vwo: vrijdag 24 januari 2020

Cijferlijst schoolexamen

Op donderdag 9 april 2020 worden de cijferlijsten ondertekend voor het schoolexamen.

Examentraining

Je wordt tijdens de examentraining goed voorbereid op het Centraal Examen. Het gaat om algemene workshops zoals timemanagement en goed omgaan met examenvragen. Verder zijn er vakinhoudelijke workshops en kun je oefenen met proefexamens in speciale stilteruimtes.

Examentrainingen: maandag 9 maart 2020 t/m vrijdag 13 maart 2020

Centraal examen

Het eindexamen begint dit schooljaar op donderdag 7 mei 2020 en eindigt op woensdag 20 mei 2020

Herkansing centraal examen

Maandag 15 juni 2020 t/m donderdag 18 juni 2020

Examenuitslagen

Uitslag centraal examen: woensdag 10 juni 2020

Uitslag herkansingen centraal examen: vrijdag 26 juni 2020

Diploma uitreiking

De eindexamenleerlingen hebben lang naar deze dag uitgekeken. Tijd om het diploma in ontvangst te nemen!

Vrijdag 3 juli 2020

Data en activiteiten voor álle leerlingen

Kijk in de Jaarkalender.

Documenten ouderavonden

Presentatie ouderavond 5 havo 23 september

Presentatie ouderavond 5,6 vwo 23 september