Uitslag Examen landelijke vlaggendag

Na het afronden van de schoolexamens wordt er uiterlijk op 4 juni vastgesteld welke leerlingen op basis van de schoolexamenresultaten zijn geslaagd of gezakt. Op 4 juni is er een landelijke vlaggendag waarbij alle geslaagden de vlag uithangen. Geslaagde leerlingen krijgen een volwaardig diploma, dat toegang geeft tot het vervolgonderwijs.