Kijk- en luistertoetsen moderne vreemde talen havo5 en vwo6

Deze toetsen worden landelijk georganiseerd. Het is belangrijk om op tijd aanwezig te zijn. Wie te laat komt, kan niet meer meedoen.