Stick Together 2018

Stick Together is een evenement waarbij activiteiten georganiseerd worden voor leerlingen uit het speciaal onderwijs samen met leerlingen uit het regulier onderwijs. De gemeente Utrecht organiseert sinds 2013 deze dag samen met o.a. De mytylschool, scholen uit het regulier onderwijs en verschillende landelijke organisaties. UniC werkt al sinds de start van dit project (6 jaar) mee aan dit evenement.

Vrijdag 22 juni hebben wij met de leerlingen uit 4V aan deze 6e editie van Stick Together Utrecht deelgenomen. Behalve een voorlichting op UniC en de ervaringen die op dat moment gedeeld werden van leerlingen uit 5V, was het voor veel huidig 4V- leerlingen iets waar ze maar moeilijk een voorstelling van konden maken. Op de dag zelf waren onze leerlingen ook best zenuwachtig. Naast leerlingen van UniC, waren er ook leerlingen van het Cals College (zorg en welzijn) en leerlingen van het Oosterlicht College, op deze dag aanwezig.

De opzet van het evenement is dat elke leerling uit het regulier onderwijs gekoppeld wordt (als “maatje”) met een leerling uit het speciaal onderwijs. Na een gezamenlijke opening is er een kennismakingsronde in kleine groepen. Zo leren de maatjes elkaar beter kennen. Hierbij zie je al eerste contacten die gelegd worden. Onze leerlingen leven zich enorm in en maken “echt” contact.

Na de kennismakingsronde gaan de “maatjes” naar de verschillende workshops. Deze workshops zijn door de leerlingen uit het speciaal onderwijs zelfgekozen. Zo zijn er verschillende sporten te beoefenen zoals; rolstoelhockey, boksen en golf. Ook was er keuze uit muziek- en kooklessen, virtualrealitybril-ervaringen, beautyworkshops en zelfs een bezoek aan het museum. Kortom veel activiteiten die samen beleefd worden.

De dag wordt gezamenlijk afgesloten en dit is een supergroot verschil met de opening. Leerlingen van UniC stonden bij hun “maatje” te kletsen en grapjes te maken. Nog op het laatste moment kwam er een leerling van UniC, een rolstoel voortduwend, aan gesjeesd. Samen hadden ze de grootste lol.

Een prachtige en leerzame ervaring voor iedereen!