MR

Het geven van advies over of instemming bij belangrijke beslissingen van de schoolleiding, dat is de voornaamste taak van de Medezeggenschapsraad (MR). Daarnaast denkt de MR mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies.

De MR bestaat uit drie geledingen; de personeelsgeleding (docenten en onderwijsondersteunend personeel), de leerlingengeleding en de oudergeleding

Naast de MR is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting NUOVO waarin alle scholen van de Stichting vertegenwoordigd zijn.

Vergaderingen van de MR zijn openbaar (tenzij er privacy-gevoelige zaken besproken worden). De MR vergadert ongeveer 8 keer per jaar.

Geplande vergaderingen 2016-2017:

  • 2016: 21 september, 9 november (vervallen), 21 december
  • 2017: 1 februari, 15 maart, 19 april, 17 mei en 28 juni.
  • Steeds om 16.00 in de vergaderzaal tenzij vooraf anders aangegeven.

Indien u mee wilt praten bent u van harte welkom.

Wilt u meer weten over de MR of heeft u interesse in deelname aan de MR dan U kunt contact opnemen met de voorzitter Marcus Breekweg: marcus@breekweg.nl of 06-50608255.

In de MR is de stemverhouding als volgt: 6 stemmen voor de personeelsgeleding, 3 stemmen voor de leerlinggeleding en 3 stemmen voor de oudergeleding. Stemmen is eigenlijk nooit nodig omdat de MR steeds in goede harmonie en overleg tot besluiten komt. De oudergeleding heeft meer leden dan stemmen. Dat is een bewuste keuze. Op die manier is er op veel terreinen expertise en kunnen de taken verdeeld worden. Ook de twee ouderleden van de GMR praten mee in de oudergeleding.

Overzicht en korte introductie MR leden:

Personeelsgeleding (pMR)

Eric Franken 
Ik werk al enige jaren met veel plezier als conciërge bij UniC. Met mijn deelname aan de MR probeer ik het OOP (onderwijs ondersteunend personeel) te vertegenwoordigen.

Koen Assmann
Docent management & organisatie en rekenen in de bovenbouw van UniC. Ik ben gestart op UniC in 2009. Naast mijn rol als docent ben ik ook coördinator loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) en onderdeel van de BHV. Ik maak binnen UniC deel uit van de PMR. Bij de NUOVO scholengroep zit ik in de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad).

Daan Wijga
Docent natuur in de onder- en middenbouw. Inmiddels doe ik dat nu twee jaar en dat bevalt me zeer goed. Naast de PMR ben ik ook onderdeel van de BHV.

Leerlinggeleding (lMR)

Mick Müller
Ik ben een ambitieuze en enthousiaste leerling van vwo 6 die graag meer inspraak wil hebben in het onderwijs. Ik zit vanuit de leerlingenraad in de MR.

Anna van Dijk
Ik ben 17 jaar oud, zit in 6 vwo op UniC en zit in de leerlingenraad en alweer drie jaar bij de MR.

Oudergeleding (oMR)

Marcus Breekweg
Vader van Alec en sinds drie jaar hard bezig een jong bedrijf op te bouwen. Ik ben graag betrokken bij het onderwijs van mijn zoon en hoop vanuit mijn achtergrond bij te dragen aan de ontwikkeling van vernieuwd onderwijs bij UniC als geheel.

Carla  Luttik
Ouder van Joëlla uit havo 5. Ik zit inmiddels voor het vierde jaar bij de oudergeleding van de MR en ook bij de eindexamencommissie. Het is boeiend om een kijkje achter de schermen te krijgen en mee te mogen denken.

Pim van Heijst
Vader van tweedeklasser Pauke en senior onderzoeker aan de hogeschool Utrecht. Ik ben graag betrokken bij de school van mijn dochter en wil ook vanuit mijn werkervaring een bijdrage leveren aan UniC.

Andy Clijnk
Vader van UniC-leerlingen Rens en Abe. Via de MR wil ik als kritisch en betrokken ouder een bijdrage leveren aan de professionele leergemeenschap die UniC is. Ook vertegenwoordig ik UniC in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van NUOVO scholengroep.

Bert Hodes
Lid van de GMR.

Marianne Kuijlaars 
Mijn oudste dochter Floor zit op UniC. Ik ben heel enthousiast over het profiel van UniC en de manier van onderwijs. Ik ben ook graag betrokken als ouder om het elke keer nog een beetje beter te maken!