MR

Het geven van advies over of instemming bij belangrijke beslissingen van de schoolleiding, dat is de voornaamste taak van de Medezeggenschapsraad (MR). Daarnaast denkt de MR mee met de schoolleiding, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies.

De MR bestaat uit drie geledingen; de personeelsgeleding (docenten en onderwijsondersteunend personeel), de leerlingengeleding en de oudergeleding

Naast de MR is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de Stichting NUOVO waarin alle scholen van de Stichting vertegenwoordigd zijn.

Vergaderingen van de MR zijn openbaar (tenzij er privacy-gevoelige zaken besproken worden). De MR vergadert ongeveer 8 keer per jaar.

Geplande vergaderingen 2018-2019:

  • Nader te bepalen
  • Steeds om 16.00 in de vergaderzaal tenzij vooraf anders aangegeven.

Indien u mee wilt praten bent u van harte welkom.

Wilt u meer weten over de MR of heeft u interesse in deelname aan de MR dan U kunt contact opnemen met Maarten Stal: mstal@unic-utrecht.nl.

In de MR is de stemverhouding als volgt: 6 stemmen voor de personeelsgeleding, 3 stemmen voor de leerlinggeleding en 3 stemmen voor de oudergeleding. De oudergeleding heeft meer leden dan stemmen. Dat is een bewuste keuze. Op die manier is er op veel terreinen expertise en kunnen de taken verdeeld worden.

Overzicht en korte introductie MR leden:

Personeelsgeleding (pMR)

Eric Franken 
Ik werk al enige jaren met veel plezier als conciërge bij UniC. Met mijn deelname aan de MR probeer ik het OOP (onderwijs ondersteunend personeel) te vertegenwoordigen.

Koen Assmann
Docent bedrijfseconomie (voorheen m&o) en economie in de bovenbouw van UniC. Ik ben gestart op UniC in 2009. Naast mijn rol als docent ben ik ook coördinator loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) en onderdeel van de BHV. Ik maak binnen UniC deel uit van de PMR. Bij de NUOVO scholengroep zit ik in de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad)

Daan Wijga
Docent natuur in de onder- en middenbouw. Inmiddels doe ik dat nu twee jaar en dat bevalt me zeer goed. Naast de PMR ben ik ook onderdeel van de BHV.

Sanne Windey

Anna Brouwer

Met veel plezier werk ik sinds 2011 op UniC. Ik geef Nederlands aan de bovenbouwklassen.

Leerlinggeleding (lMR)

Eva van der Meer
Ik ben 17 jaar en ik zit in 6 VWO.  Ik zit vanuit de leerlingenraad in de MR

Hoai Nguyen
Ik ben een leerling in 6 vwo en ik vind het belangrijk dat leerlingen meedenken en meebeslissen over zaken op school. Ik zit vanuit de leerlingenraad in de MR.

Oudergeleding (oMR)

Marcus Breekweg
Vader van Alec en sinds drie jaar hard bezig een jong bedrijf op te bouwen. Ik ben graag betrokken bij het onderwijs van mijn zoon en hoop vanuit mijn achtergrond bij te dragen aan de ontwikkeling van vernieuwd onderwijs bij UniC als geheel.

Pim van Heijst
Vader van tweedeklasser Pauke en senior onderzoeker aan de hogeschool Utrecht. Ik ben graag betrokken bij de school van mijn dochter en wil ook vanuit mijn werkervaring een bijdrage leveren aan UniC.

Marianne Kuijlaars 
Mijn oudste dochter Floor zit op UniC. Ik ben heel enthousiast over het profiel van UniC en de manier van onderwijs. Ik ben ook graag betrokken als ouder om het elke keer nog een beetje beter te maken!

Sander Toby
Sander Toby, vader van Job uit 4 VWO. Ik werk als programma manager Onderwijsinnovatie bij de Hogeschool Utrecht en coördineer de support en professionalisering van opleidingen en docenten van de HU bij het verder ontwikkelen en innoveren van hun onderwijs. Ik denk vanuit mijn expertise en ervaring graag mee met de ontwikkelingen van Unic.

Kathy Geurts
Moeder van Luca en June die beiden op UniC zitten. Ik ben geïnteresseerd in onderwijsontwikkelingen en wil graag meedenken over de manier waarop Unic zichzelf steeds verder kan verbeteren. In mijn dagelijks leven ben ik auditmanager en gewend om met een kritische blik naar organisaties te kijken.

Maarten Stal
Vader van Daniel (’04) en geïnteresseerd om onderwijs eens vanuit een ander perspectief te ervaren, na eerst zelf leerling te zijn geweest (lang geleden!) en meer recent via de ogen mijn kinderen. Ben gefascineerd door de steeds sneller gaande maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en hoe het onderwijs daarop inspeelt. Hoop mede vanuit mijn HR achtergrond UniC te kunnen ondersteunen bij het vinden van antwoorden op de vraag hoe we de huidige generatie leerlingen kunnen voorbereiden op een toekomst die we nog niet kennen.

Aqualine Schulte
Moeder van eersteklasser David. Ik wil met mijn werkervaring als organisatiekundige, (HR-)projectmanagers en bestuurder op een lagere school bijdragen aan het succes van UniC. Ik heb als actieve ouder op de lagere school ervaren hoe je als ouder kan bijdragen aan het succes, dus ik zet me ook graag in voor Unic nu mijn zoon op de middelbare school zit. Ook omdat ik erg enthousiast ben over de opzet van UniC als vernieuwende school

Myrna Looise
Met twee dochters op het UNIC, Marijn in leerjaar 2 en Anna in leerjaar 1, voel ik me als ouder erg betrokken bij het UNIC en wil ik graag een bijdrage leveren aan het vergroten van ouderbetrokkenheid, vernieuwing en kwaliteit van het onderwijs en andere onderwerpen die spelen op deze leuke school.