Handig om te weten

download-icon

Er zijn veel praktische zaken waar ouders en leerlingen meer over willen weten. We hebben ze op een rij gezet. U kunt ook informatie downloaden.

UniC-pas

Elke leerling ontvangt een schoolpas. Daarmee gaat het schoolkluisje open en dicht. Dankzij de chipfunctie kan de pas ook worden opgeladen met een bepaald bedrag. Hij werkt dan in de kantine of bij de automaten als betaalmiddel. Elke schoolpas is voorzien van een uniek nummer. Zo kan altijd worden gecontroleerd van wie de schoolpas is. Goed bewaren, want de kosten van een nieuwe pas komen voor rekening van de leerling of de ouders.

Printen

Op UniC zijn regelmatig prints nodig. Dat kan thuis, in een copyshop of op UniC. Elke bouw beschikt over een eigen printer. Om daar gebruik van te maken is een printtegoed nodig. Aan het begin van het schooljaar betalen ouders een bijdrage van € 25,-. De printkosten worden daarvan afgetrokken: € 0,10 voor een zwart/wit pagina, € 0,20 voor een kleurenpagina. Is er geen printtegoed meer? Dan kan bij de administratie een nieuw tegoed worden gekocht. Is het aan het einde van het schooljaar niet op? Dan kan het restant worden meegenomen naar het volgende schooljaar.

Aankoop laptop

Op UniC wordt gewerkt met digitaal lesmateriaal dat speciaal voor UniC is ontwikkeld en dat wordt aangeboden in onze elektronische leeromgeving. Leerlingen hebben een laptop nodig om daar gebruik van te kunnen maken. Een tablet raden wij af omdat die qua functionaliteit niet voldoet. U dient deze laptop zelf aan te schaffen bij voorkeur bij een bij ons bekende leverancier.

Verdere informatie en specificaties omtrent de aanschaf van laptops voor het schooljaar 2018-2019 volgt medio mei.

Heeft u in de tussentijd vragen, mail onze systeembeheerder Lex Verheesen: ict@unic-utrecht.nl

ICT-protocol

UniC geeft modern onderwijs. ICT speelt daarin een belangrijke rol. Alle leerlingen hebben een laptop, het lesmateriaal is digitaal en ons gebouw is uitgerust met een geavanceerd netwerk. Om daar zorgvuldig mee om te gaan hebben we een ICT-protocol

Dyslexie

Voor leerlingen met dyslexie baseren wij onze begeleiding op het landelijke protocol van Henneman e.a.. Leerlingen met dyslexie kunnen gebruik maken van de volgende faciliteiten (afhankelijk van hun dyslexieverklaring):

  • Tijdverlenging (10% met een maximum van een half uur)
  • Gebruik van laptop
  • Gebruik van ClaroRead (licentie via school aan te schaffen)

Mentoren coachen leerlingen bij het gebruik maken van de faciliteiten.

Overgang en doorstroming

Bij de besluitvorming rond de overgang hanteren wij onze doorstroomregelingen.

Examenreglement

In het examenreglement staan alle afspraken en regels met betrekking tot het schoolexamen (SE) en het centraal schriftelijk eindexamen (CE). Dit reglement geldt voor alle NUOVO-scholen. Het staat op de website www.nuovo.eu onder de knop Publicaties.

Leerlingenstatuut

Op UniC zetten de leerlingen en de leraren zich in om goed met elkaar samen te werken. Op die manier komen we tot goed onderwijs en tot een verbetering van de kwaliteit . Om dat voor elkaar te krijgen hebben wij met elkaar een aantal regels opgesteld. Ze staan opgeschreven in ons leerlingenstatuut.

Schoolregels UniC

Voor een goede gang van zaken in en om het gebouw van UniC worden elk jaar de regels vastgesteld. Het naleven ervan is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van leerlingen, ouders en teamleden. Het zijn onze Schoolregels UniC.

Omgangs- en integriteitscode

Binnen UniC hanteren we een omgangs- en integriteitscode, die geldt voor alle NUOVO-scholen. Daarin staat hoe wij met elkaar om willen gaan, bijvoorbeeld op het gebied van gelijke behandeling, normen en waarden, kleding, uiterlijke verzorging, relaties, belangenverstrengeling enz. U vindt de regeling op www.nuovo.eu onder de knop Publicaties.

Veiligheid

Op UniC geldt een veiligheidsconvenant dat we hebben opgesteld met de andere scholen in de wijk, het wijkbureau en de politie. Het heeft als doel de veiligheid in en rondom de school te vergroten. Lees er meer over in de schoolgids.

Klachtenregeling

Gebeurt er iets dat niet door de beugel kan? Reageer direct en probeer het met de betrokkenen op te lossen. Lukt dat niet? Neem contact op met de mentor of een andere contactpersoon op school. Niet tevreden? Mail naar de schoolleiding, mverstraeten@unic-utrecht.nl. Kunt u de zaak op schoolniveau niet oplossen, dan kunt u schriftelijk in beroep gaan bij het College van bestuur en is onze klachtenregeling van toepassing.

Schoolgids

Onze schoolgids bevat uitgebreide informatie over andere onderwerpen.

Mist u onderwerpen? Laat het ons weten.