28-01 Presentatie profielwerkstukken 5 havo en 6 vwo

Op maandag 28 januari presenteren alle eindexamenleerlingen hun profielwerkstuk aan hun ouders en de begeleidend docent.