28-01 Presentatie profielwerkstukken 5 havo en 6 vwo

Op maandag 28 januari presenteren alle eindexamenleerlingen hun profielwerkstuk aan hun ouders en de begeleidend docent. Op diezelfde avond zal er voor leerlingen en ouders ook een informatieve bijeenkomst over het eindexamen gehouden worden.

De havo-leerlingen beginnen om 19:00 uur met het presenteren van hun PWS en om 20:00 zal in de aula de presentatie over het havo-eindexamen plaatsvinden.

Voor vwo-leerlingen zal om 19:00 in de aula de presentatie over het vwo-eindexamen plaatsvinden en vanaf 20:15 zullen ook zij hun werk presenteren.