Goede vrijdag

Op Goede vrijdag 30 maart zijn de leerlingen vrij.